traitimtrongvang
3 phút trước

Ở mỗi phần gọi nAl = a(mol) ; nFe = b(mol)

Phần 1 : 

\(2Al + 3H_2SO_4 \to Al_2(SO_4)_3 + 3H_2\\ Fe + H_2SO_4 \to FeSO_4 + H_2\\ n_{H_2} = 1,5a + b = \dfrac{5,6}{22,4} = 0,25(1)\)

Phần 2 : \(n_{SO_2} = \dfrac{6,72}{22,4} = 0,3(mol)\)

Bảo toàn electron : 3a + 3b = 0,3.2 = 0,6(2)

Từ (1)(2) suy ra a = b = 0,1

Suy ra : 

\(\%m_{Al} = \dfrac{0,1.27}{0,1.27+ 0,1.56}.100\% = 32,53\%\\ \%m_{Fe} = 100\% -32,53\% = 67,47\%\)

Bình luận (0)
Khánh Đan
2 phút trước

Ở phần 1 có lẽ phải là 5,6 lít khí bạn nhỉ?

undefined

Bình luận (0)
Karik
10 phút trước

 
Bình luận (3)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN