C

Bình luận (1)
Kudo Shinichi AKIRA^_^
7 giờ trước (22:30)

C

Bình luận (0)
(っ◔◡◔)っ ♥ Kiera ♥
7 giờ trước (22:30)

C

Bình luận (0)
Tuệ Lâm Đỗ
8 giờ trước (22:25)

\(MgO+2HCl-->MgCl_2+H_2\)

\(Fe\left(OH\right)_3+3HCl-->FeCl_3+3H_2O\)

\(NaCO_3+2HCl-->2NaCl+H_2O+CO_2\)

\(BaSO_3+2HCl-->BaCl_2+H_2O+SO_2\)

\(KHCO_3+HCl-->KCl+CO_2+H_2\)

NaNO3 khong pứ vs HCl

\(AgNO_3+HCl-->AgCl+HNO_3\)

Bình luận (0)
Doraemon2611
9 giờ trước (21:24)

`2Fe + 6H_2 SO_[4(đ,n)] -> Fe_2(SO_4)_3 + 3SO_2 \uparrow + 6H_2 O`

`0,05`        `0,15`                               `0,025`                                     `(mol)`

`Cu + 2H_2 SO_[4(đ,n)] -> CuSO_4 + SO_2 \uparrow + 2H_2 O`

`0,225`     `0,45`                         `0,225`                                          `(mol)`

`n_[SO_2]=[6,72]/[22,4]=0,3(mol)`

Gọi `n_[Fe]=x` ; `n_[Cu]=y`

`=>` $\begin{cases} \dfrac{3}{2}x+y=0,3\\56x+64y=17,2 \end{cases}$

`<=>` $\begin{cases}x=0,05\\y=0,225 \end{cases}$

  `@m_[Fe_2(SO_4)_3]=0,025.400=10(g)`

  `@m_[CuSO_4]=0,225.160=36(g)`

  `@m_[dd H_2 SO_4]=[(0,15+0,45).98]/80 .100=73,5(g)`

Bình luận (0)
Kudo Shinichi
9 giờ trước (21:24)

Sửa đề: 80% ---> 98% (80% chưa đặc nên không giải phóng SO2 được)

Gọi \(\left\{{}\begin{matrix}n_{Fe}=a\left(mol\right)\\n_{Cu}=b\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\rightarrow56a+64b=17,2\left(1\right)\)

PTHH: 

\(2Fe+6H_2SO_{4\left(đặc,nóng\right)}\rightarrow Fe_2\left(SO_4\right)_3+3SO_2\uparrow+6H_2O\)

a------>3a------------------->0,5a--------------->1,5a

\(Cu+2H_2SO_{4\left(đặc,nóng\right)}\rightarrow CuSO_4+SO_2\uparrow+2H_2O\)

b----->2b------------------->b------------->b

\(\rightarrow1,5a+b=\dfrac{6,72}{22,4}=0,3\left(2\right)\)

Từ \(\left(1\right)\left(2\right)\rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,05\left(mol\right)\\b=0,225\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{Fe_2\left(SO_4\right)_3}=0,5.0,05.400=10\left(g\right)\\m_{CuSO_4}=0,225.160=36\left(g\right)\\m_{ddH_2SO_4}=\dfrac{\left(0,05.3+0,225.2\right).98}{98\%}=60\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
TV Cuber
9 giờ trước (20:45)

a)\(3-2x-\dfrac{1}{2}>x\)

\(\Leftrightarrow3-2x-\dfrac{1}{2}-x>0\)

\(\Leftrightarrow3-3x-\dfrac{1}{2}>0\)

\(\Leftrightarrow-3x+\dfrac{5}{2}\Leftrightarrow-3x>-\dfrac{5}{2}\Leftrightarrow x>\dfrac{5}{6}\)

Bình luận (0)
TV Cuber
9 giờ trước (20:45)

\(3-2x-\dfrac{1}{2}>x\)

\(\Leftrightarrow3-2x-\dfrac{1}{2}-x>0\)

\(\Leftrightarrow3-3x-\dfrac{1}{2}>0\)

\(\Leftrightarrow3-3x>\dfrac{1}{2}\Leftrightarrow3x>\dfrac{5}{2}\Leftrightarrow x>\dfrac{5}{6}\)

Bình luận (5)
Vũ Quang Huy
10 giờ trước (20:17)

em thấy nhớ các bạn ghê luôn cô ạ . nhìn vào ảnh mà muốn khóc 

Bình luận (15)
【๖ۣۜYυumun】
10 giờ trước (20:18)

em cảm ơn vì thời gian qua đã ở bên bọn em ạ

Bình luận (0)
Vũ Quang Huy
10 giờ trước (20:18)

cô em và các bạn nắm cuối ôm nhau khóc rồi viết thư tặng cô 

Bình luận (0)
TV Cuber
10 giờ trước (20:08)

a)\(mx^2\ge-1\Leftrightarrow x^2\ge-\dfrac{1}{m}\)

mà m < 0 \(\Rightarrow-\dfrac{1}{m}=\dfrac{1}{m}\)


\(=>x^2\ge\dfrac{1}{m}\Leftrightarrow x^2\le-\dfrac{1}{m}\)

Bình luận (1)
Doraemon2611
10 giờ trước (20:13)

     `mx^2 >= -1`

`<=>[mx^2]/m <= [-1]/m`

`<=>x^2 <= [-1]/m` (Vì `m < 0`)

Khi chia `2` vế bất ptr cho `1` số âm cụ thể ở bài này là `m < 0` thì bất ptr phải đổi chiều.

Bình luận (0)
☆Châuuu~~~(๑╹ω╹๑ )☆
12 giờ trước (18:10)

Công thức

\(A=F.s.cos\alpha\)

Trong đó

\(•A\) : công thực hiện

\(•F\) Lực tác dụng vào vật

\(•s\) Quãng đường vật di chuyển

\(•\alpha\) Góc tạo bởi lực thực hiện và mặt đất​

Bình luận (0)
☆Châuuu~~~(๑╹ω╹๑ )☆
12 giờ trước (18:11)

\(A=F.scos\alpha=1200.10.\left(90-40\right)=6.10^5J\)

Bình luận (0)
Hồ Hoàng Khánh Linh
12 giờ trước (17:35)

A ?

Bình luận (0)
Admin
12 giờ trước (17:42)

1.Nội dung kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thương mại không cần chú ý đến loại kế hoạch nào:

A. Kế hoạch bán hàng. C. Kế hoạch sản xuất.

B. Kế hoạch mua hang D Kế hoạch tài chính.

 

@Admin

Bình luận (0)
Quỳnhh-34- 6.5 Phạm như
12 giờ trước (17:46)

A

Bình luận (0)
Kudo Shinichi
18 giờ trước (11:40)

\(n_X=\dfrac{4,48}{22,4}=0,2\left(mol\right)\)

\(M_X=19.2=38\left(g\text{/}mol\right)\)

Áp dụng sơ đồ đường chéo, ta có:

\(\dfrac{V_{NO}}{V_{NO_2}}=\dfrac{n_{NO}}{n_{NO_2}}=\dfrac{46-38}{38-30}=\dfrac{1}{1}\\ \rightarrow n_{NO}=n_{NO_2}=\dfrac{1}{2}n_X=\dfrac{1}{2}.0,2=0,1\left(mol\right)\)

Gọi \(n_{Mg}=a\left(mol\right)\left(đk:a>0\right)\)

Quá trình nhận, nhường electron:

\(N^{+5}+3e\rightarrow N^{+2}\)

0,1--->0,3

\(N^{+5}+1e\rightarrow N^{+4}\)

0,1--->0,1

\(Mg^0-2e\rightarrow Mg^{+2}\)

a---->2a

\(\rightarrow BTe:2a=0,1+0,3\\ \Leftrightarrow a=0,2\left(mol\right)\left(TM\right)\\ \rightarrow x=m_{Mg}=0,2.24=4,8\left(g\right)\)

Bình luận (0)