Anh Trương Hải
Vài giây trước

bạn ghi cả câu hỏi đi ạ.

 

Bình luận (0)

Ưu điểm của biện pháp đấu tranh sinh học:

-Sử dụng đấu tranh sinh học đã mang lại những hiệu quả cao, tiêu diệt những loài sinh vật có hại, thể hiện nhiều ưu điểm so với thuốc trừ sâu, diệt chuột

-Đảm bảo vệ sinh môi trường, không gây độc hại cho sinh vật

-Hiệu quả kinh tế

-Đảm bảo đa dạng sinh học

Hạn chế: Thiên địch cần có điều kiện sống phù hợp. Ví dụ: kiến vống được sử dụng để diệt sâu hại lá cam,sẽ không sống được ở những địa phương có mùa đông quá lạnh. Thiên địch thường có số lượng ít và sức sinh sản thấp, chỉ bắt được những con mồi yếu hoặc bị bệnh. Thiên địch không triệt để được sinh vật gây hại mà chỉ kìm hãm sự phát triển của chúng. Khi thiên địch kém phát triển hoặc bị tiêu diệt, sinh vât gây hại được miễn dịch, thì sinh vật gây hại lại tiếp tục phát triển. Một số thiên địch vừa có ích, vừa có hại: chim sẻ bắt sau hại nhưng cũng ăn lúa, mạ mới gieo.

Bình luận (0)

* Ưu điểm :

+ tiêu diệt sinh vật gây hại

+ kh gây ô nhiễm môi trg , an toàn cho con người

* Nhược điểm :

+ nhiều loại thiên địch đc di nhập kh quen khí hậu địa phương nên pt kém

+ thiên địch kh tiêu diệt triệt để đc sinh vật gây hại

+ sự tiệu diệt loài sinh vật gây hại này tạo đk cho sinh vật khác pt

+ có thiên địc vừa có lợi , vừa có hại

Bình luận (0)

Sài Gòn

Bình luận (0)

Châu Đại Dương nằm trong vành đai nhiệt nào?

A. Vành đai nóng.

B. Vành đai ôn hòa và lạnh.

C. Vành đai ôn hòa.

D. Vành đai nóng và ôn hòa.

Bình luận (0)
Lili
10 phút trước

Châu Đại Dương nằm trong cả vành đai nóng và vanh đai lạnh

Bình luận (0)
Kirito
9 phút trước

Đáp án là Châu Đại Dương nằm trong cả vành đai nóng và vành đai lạnh.

Bình luận (0)

Bài 2

1 to - by - on

2 for

3 in - in

4 up

5 over

6 of

7 about

8 in

9 at

10 for - in

Bình luận (0)

Bài 3 

1 colorful

2 attractions

3 traditional

4 inventions

5 inventor - invention

6 Tourism - development

7 hospitality

8 regularly

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN