Lazyboy
14 phút trước

A party will be held tomorrow night

Bình luận (0)
Khinh Yên
13 phút trước

A party will be held tomorrow night.

Bình luận (0)

A party will be held tomorrow nighthihi

Bình luận (0)
Lazyboy
17 phút trước

I was given a notebook as a reward by my teacher

Bình luận (0)
Khinh Yên
16 phút trước

I was given a notebook  as a reward by my teacher

Bình luận (0)
Khinh Yên
19 phút trước

Grapes are picked and they are turned into wine 

Bình luận (0)
Lazyboy
19 phút trước

Grapes are picked and turned into wine 

 
Bình luận (0)
abcdxyz
2 phút trước

Nối B với D

Vì a//b nên góc DCB =D1=90 độ(2 góc so le trong)

            nên DAB +B1=180 độ(2 góc trong cùng phía)

Suy ra B1=180 độ -70 độ= 130 độ

                                      vậy:D1=90độ

                                             b1=130 độ

Bình luận (0)
Khinh Yên
23 phút trước

makes

Bình luận (0)
Khinh Yên
26 phút trước

am not permitted

Bình luận (0)
TienArt Bui
50 phút trước

cho hình vẽ biết a//b .Â=70 độ , c=90 độ tính số đo góc B , D

 

Bình luận (0)
Trúc Giang
50 phút trước

Đề là j ?

Bình luận (0)
TienArt Bui
48 phút trước

hình học

 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN