Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nam Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 4543
Điểm GP 1848
Điểm SP 9363

Người theo dõi (159)

minhbao
hoilew

Đang theo dõi (9)

Lê Michael
Hàn Băng Tâm
MinYewCou
So_Min_Hwan