Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nam Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 2209
Điểm GP 730
Điểm SP 4718

Người theo dõi (65)

chanh
Users
Vũ Khánh Duy
TÚ CÓ NY
Nguyễn Minh Anh

Đang theo dõi (3)

TV Cuber
Sunshine