Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nam Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 5758
Điểm GP 2571
Điểm SP 11061

Người theo dõi (199)

gia linh
Big City Boy
bunnynett
9323

Đang theo dõi (7)

Hàn Băng Tâm
So_Min_Hwan
Cihce