Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lưu học sinh đang ở nước ngoài , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 50
Số lượng câu trả lời 8351
Điểm GP 412
Điểm SP 5562

Người theo dõi (117)

Vũ Ngọc Diệp
My Nguyễn
kodo sinichi

Đang theo dõi (5)

Hàn Băng Tâm
kamila
kodo sinichi
Tran Thi Thao Mai