Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đăk Lăk , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 23
Số lượng câu trả lời 6043
Điểm GP 528
Điểm SP 10022

Người theo dõi (142)

Kiều Nghĩa Volg
Team LCPT
BNg Baoo Trann

Đang theo dõi (4)

minh nguyet
BNg Baoo Trann
Đỗ Hồng Mai