Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đăk Lăk , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 16
Số lượng câu trả lời 5424
Điểm GP 411
Điểm SP 9164

Người theo dõi (117)

TÚ CÓ NY
Hao Le Tuan
Nas_Nguyễn
nguyễn Thảo

Đang theo dõi (6)

Nas_Nguyễn
Đông Hải
Tuệ Lâm Đỗ

Câu trả lời:

`-`một số đặc điểm tự nhiên của các đảo và quần đảo, lục địa Ô Xtrây-li-a là:

`+` Các quần đảo thường có khí hậu nóng ẩm

`+` Lục địa Ô-Xtraay-li-a có  khí hậu khô hạn do có hoang mạc

`+` phía nam Ô-xtray-li-a và quần đảo Niu-di-len có khí hậu ôn đới

`+` các đảo phần lớn có khí hậu nóng ẩm, điều hoà, mưa nhiều do có dòng biển lạnh

`@T`

Câu trả lời:

`-` Nền kinh tế của châu Đại Dương là:

`+`nền kinh tế phát triển ko đều giữa các nước ở châu đại dương

`+`các ngành kinh tế chủ yếu là:

`@` khai thác tài nguyên thiên nhiên

`@` phục vụ du lịch(dịch vụ)

`*` muốn chi tiết bạn xem sgk bài khinh tế châu đại dương nhé `!`