Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 58
Số lượng câu trả lời 1627
Điểm GP 68
Điểm SP 1318

Người theo dõi (46)

Vũ Khánh An
Đại Tiểu Thư
Shoyo Hinata
Giai Kì

Đang theo dõi (11)

Đại Tiểu Thư
huehan huynh
Hương Nguyễn
•Blue_sky•