Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Thuận , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 13
Số lượng câu trả lời 14184
Điểm GP 1749
Điểm SP 17827

Người theo dõi (364)

hmm=)
Demo:))
☘bùn:)) ☘
Vũ Duy Nam
NgUuyễn Gia Hân

Đang theo dõi (5)

(.I_CAN_FLY.)
_Sunn So Sad_
htfziang
kanata asahi