Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thanh Hóa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 9
Số lượng câu trả lời 4158
Điểm GP 140
Điểm SP 2815

Người theo dõi (128)

Ping Lê :)
giang tạ
Chu Diệu Linh
nhi tam
phương

Đang theo dõi (5)


Câu trả lời:

Nguyễn Thị Phương Anh

yep mik đã chép mạng nhưng mik ghi tham khảo nên ko phải là copy nhé