Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thanh Hóa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 7
Số lượng câu trả lời 1554
Điểm GP 51
Điểm SP 792

Người theo dõi (31)

Đang theo dõi (1)


Câu trả lời:

Frederick Trần (ɻɛɑm ʙáo...

ngu hay sao mà đi chụp luốn đáp án