Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thái Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 53
Số lượng câu trả lời 1137
Điểm GP 194
Điểm SP 1055

Người theo dõi (58)

Anh Thư Bùi
iuaido
bbiLynh
Phước

Đang theo dõi (7)

Anh Thư Bùi
(.I_CAN_FLY.)
Đông Hải
bbiLinh
Hào Lê Thị