Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nam , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 72
Điểm GP 15
Điểm SP 59

Người theo dõi (7)

Vũ Ngọc Diệp
Enjin
vipgamming

Đang theo dõi (1)

Enjin