Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 20
Điểm GP 0
Điểm SP 5

Người theo dõi (23)

Hà Nguyễn
Tuyến Ngô
Ngân Nguyễn

Đang theo dõi (129)

vũ thuận hòa
LÊ HỒNG  HẠ MY
NCL Gaming
Thùy Dương Lê