Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Trà Vinh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 113
Số lượng câu trả lời 703
Điểm GP 43
Điểm SP 374

Người theo dõi (71)

Nhật Văn
nhuquynhtran acc2
Anh Thư Bùi
Huy Jenify
Ngọc Như

Đang theo dõi (104)

Nhật Văn
(.I_CAN_FLY.)
Anh Thư Bùi
Cô Ngô Phương
Thầy Thành Đô