Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Sóc Trăng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 3
Số lượng câu trả lời 1107
Điểm GP 430
Điểm SP 1009

Người theo dõi (26)

Team LCPT
BNg Baoo Trann
Tất đại Đỗ

Đang theo dõi (8)

BNg Baoo Trann
Team LCPT
HOC24 CONFESSIONS
Thanh An