Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Sóc Trăng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 51
Số lượng câu trả lời 10131
Điểm GP 4811
Điểm SP 12284

Người theo dõi (188)

.Lily.
Phi Long
Wonyoung

Đang theo dõi (15)

Kiều Vũ Linh
Time line
Đỗ Thanh Hải
Hà Quang Minh
Hà Đức Thọ