Vân Anh Nguyễn.

undefined

Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
Cha lại dắt con đi trên cát mịn,
Ánh nắng chảy đầy vai
Cha trầm ngâm nhìn mãi cuối chân trời
Con lại trỏ cánh buồm xa hỏi khẽ:
“Cha mượn cho con cánh buồm trắng nhé,
Để con đi...!”
Lời của con hay tiếng sóng thầm thì
Hay tiếng của lòng cha từ một thời xa thẳm
Lần đầu tiên trước biển khơi vô tận
Cha gặp lại mình trong tiếng ước mơ con.
(Hoàng Trung Thông, Những cánh buồm)
Câu 1: Tìm những từ láy có trong đoạn thơ trên.
Câu 2: Chỉ ra lời dẫn trực tiếp trong đoạn thơ trên. Chuyển lời dẫn trực tiếp đó thành lời dẫn gián tiếp.
Câu 3: Giải thích ý nghĩa của từ "chân trời" trong câu thơ “Cha trầm ngâm nhìn mãi cuối chân trời". Hãy cho biết từ "chân” nói trên được dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển?
Câu 4: Câu thơ "Ánh nắng chảy đầy vai" sử dụng biện pháp tu từ nào? Nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó.
Câu 5: Viết đoạn văn diễn dịch (khoảng 10 câu), có sử dụng phép nối và thành phần biệt lập tình thái, trình bày suy nghĩ về chủ đề sau:
Tình cảm yêu thương của người thân trong gia đình góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, tính cách, giúp ta lớn khôn.
Lưu ý gạch chân từ ngữ làm phương tiện của phép nối và thành phần biệt lập tình thái.

AKTB^^_Đỗ Thanh Hải_^^
3 giờ trước (0:00)

Câu 1:

Những từ láy có trong đoạn thơ trên là: trầm ngâm, thầm thì

Câu 2

- Lời dẫn trực tiếp trong đoạn thơ trên:

“Cha mượn cho con cánh buồm trắng nhé,

Để con đi...”

- Chuyển lời dẫn trực tiếp đó thành lời dẫn gián tiếp:

Cha nghe người con hỏi rằng có thể mượn cho con cánh buồm trắng, để con đi!

Câu 3

- Ý nghĩa của từ “chân trời”: là một đường có thể nhìn thấy rõ ràng phân cách mặt đất với bầu trời.

- Từ “chân” nói trên được dùng theo nghĩa gốc

Câu 4

- Câu thơ “Ánh nắng chảy đầy vai” sử dụng biện pháp tu từ: ẩn dụ chuyển đổi cảm giác

- Tác dụng của biện pháp tu từ:

+ Tăng sức hấp dẫn, thú vị cho câu thơ.

+ Cho người đọc hình dung cụ thể về sự vật: Hình ảnh ánh nắng hiện hữu ngay trước mắt người đọc, nó như một thứ chất lỏng thành dòng, thành giọt chảy tràn xuống cảnh vật. Qua đó giúp người đọc hình dung được khung cảnh đẹp đẽ khi cha con dắt nhau trên biển vào bình minh.

Bình luận (0)
Hoàng Thu Trang💖
22 giờ trước (5:19)

Câu 1:

a,Tác phẩm Lặng lẽ Sa Pa- Nguyễn Thành Long

b, Thành phần biệt lập cảm thán: Chao ôi!

c Phép liên kết nối: Mặc dù vậy

 

Bình luận (0)

a. 
- Tác phẩm Lặng lẽSaPa- Nguyễn Thành Long
b. 
Nhà văn trần thuật câu chuyện theo điểm nhìn của ông họa sĩ
Tác dụng: Chân dung của nhân vật chính là anh thanh niên được hiện lên một cách khách quan, chân thực qua sự cảm nhận tinh tế của một người từng trải, có con mắt nghệ thuật. Đồng thời góp phần làm rõ chủ đề câu chuyện: Ca ngợi những con người lao động âm thầm, lặng lẽ cống hiến hết sức mình cho công cuộc xây dựng đất nước.
c.
- Thành phần biệt lập: Chao ôi
- Phép liên kết câu: Mặc dù vậy

 

Bình luận (0)
Maximilian
21 giờ trước (6:07)

Câu 1: (2 điểm)

a. Đoạn văn trích trong tác phẩm Lặng lẽ Sa Pa của tác giả Nguyễn Thành Long 

b. Thành phần biệt lập trong câu văn trên "Chao ôi" là thành phần cảm thán. 

c. Câu thứ nhất và câu thứ hai liên kết với nhau bằng phép nối: "Mặc dù vậy" 

d. Nhân vật có suy nghĩ trong câu văn là ông Họa sĩ. Chỉ là nhân vật phụ nhưng ông họa sĩ có vai trò khá quan trọng trong tác phẩm. Người kể chuyện hầu như đã nhập vào cái nhìn và suy nghĩ của nhân vật này để quan sát, miêu tả từ cảnh vật đến nhân vật chính của truyện là anh thanh niên làm công tác khí tượng. Những xúc cảm của ông họa sĩ làm cho chân dung nhân vật chính thêm đẹp và tác phẩm thêm chiều sâu. 

Tham Khảo !

 
Bình luận (0)
violet

undefined

DẠNG BÀI TẬP CHỨC NĂNG GIAO TIẾP
A. Kiến thức cần nhớ
- Thuộc các từ vựng trong chủ đề giao tiếp.

- Rèn luyện làm bài tập giao tiếp nhuần nhuyễn (Tham khảo các câu giao tiếp ở nhiều ngữ cảnh khác nhau).

- Nắm nghĩa của câu để áp dụng.
B. Hướng dẫn kĩ năng làm bài tập giao tiếp

Bước 1: Đọc kỹ ngữ cảnh giao tiếp (nếu có) và lời nói của A hoặc B trong cuộc hội thoại.

Bước 2: Dịch nghĩa lời nói của A hoặc B.
Bước 3: Dùng phương pháp loài trừ các đáp án sao cho trùng khớp với ý của A và B.
Bước 4: Chọn và khoanh vào đáp án cuối cùng.

 

1. Anna: You really have a beautiful dress, Barbara.

Barbara: Thank you, Anna. ______________.

A. This is your pity                 B. That’s a nice compliment

C. No, thanks.                        D. Yes, it was terrible

2. Helen: “Congratulations!” ~ Jane: “______”

A. What a pity!                       B. Thank you.            

C. I’m sorry.                           D. You are welcome.

3. Linda: “ Excuse me! Where ‘s the post office?”

Maria:  “…………………..”

A. Don’t worry                       B. I’m afraid not      

C. Yes, I think so                   D. It’s over there

4. A: “ Bye” ~ B: “…………..”

A. Thank you                          B. Meet you again    

C. See you later                      D. See you lately

5. Alice: “What shall we do this evening?”

Carol: “………………….”

A. Thank you                          B. Not at all

C. No problem                        D. Let’s go out for dinner

6. David: “Merry Christmas!” – Jason: “_____”

A. You are the same!              B. Same for you!        

C. The same to you                D. Happy Christmas with you!

7. A: _____? – B: Once a week

A. How often do you go shopping                             

B. How much do you want

C. Are you sure                                                          

D. When will you get there

8. A: “Sorry I’m late.” –B: “_____”

A. OK                                      B. Don’t worry                       

C. Hold the line, please          D. Go ahead

9. A: “Good morning. My name is Turner. I have a reservation.” –B: “_______”

A. What do you want?    

B. Yes, a single room for two nights

C. I haven’t decided yet. What about you?   

D. What do you like?

10. We all said, “ _________!” before Ba blew out the candles on his birthday cake.

A. Happy anniversary             B. Happy New Year

C. Happy birthday to you       D. Congratulations.

11. “ You look nice in that red shirt” ~ “ _________________”

A. It’s nice of you to say so     B. Am I? Thanks.

C. Oh, poor me                       D. I am interested to hear that.

12.  Let’s jogging. - "Sorry. __________”

A. I quite agree with you.       B. Yes, let’s do that.

C. Great!                           D. That’s a good idea, but I am busy.

13. “ Let’s go to the movie now.” – “ Oh! _______ .”

A. Good idea!        B. I don’t         C. Why’s that?   D. I need it     

14. Mary: “Whose bicycle is that?” Tom: “________ .”

A. No, it’s over there              B. It’s Jane’s             

C. It’s just outside                   D. It’s your

15. “ I think married women should not go to work. How about you?”- “_____ nonsense!”

A. What           B. What a        C. How            D. How a

16. Peter: “How often do you go to school?” Harry: “______.”

A. I go there early                   B. Every day except Sunday

C. I don’t think so                   D. I go there by bus

 

You only live once, but if you do it right, once is enough.

Maximilian
Hôm qua lúc 18:37

1. Anna: You really have a beautiful dress, Barbara.

Barbara: Thank you, Anna. ______________.

A. This is your pity                 B. That’s a nice compliment

C. No, thanks.                        D. Yes, it was terrible

2. Helen: “Congratulations!” ~ Jane: “______”

A. What a pity!                       B. Thank you.            

C. I’m sorry.                           D. You are welcome.

3. Linda: “ Excuse me! Where ‘s the post office?”

Maria:  “…………………..”

A. Don’t worry                       B. I’m afraid not      

C. Yes, I think so                   D. It’s over there

4. A: “ Bye” ~ B: “…………..”

A. Thank you                          B. Meet you again    

C. See you later                      D. See you lately

5. Alice: “What shall we do this evening?”

Carol: “………………….”

A. Thank you                          B. Not at all

C. No problem                        D. Let’s go out for dinner

6. David: “Merry Christmas!” – Jason: “_____”

A. You are the same!              B. Same for you!        

C. The same to you                D. Happy Christmas with you!

7. A: _____? – B: Once a week

A. How often do you go shopping                             

B. How much do you want

C. Are you sure                                                          

D. When will you get there

8. A: “Sorry I’m late.” –B: “_____”

A. OK                                      B. Don’t worry                       

C. Hold the line, please          D. Go ahead

9. A: “Good morning. My name is Turner. I have a reservation.” –B: “_______”

A. What do you want?    

B. Yes, a single room for two nights

C. I haven’t decided yet. What about you?   

D. What do you like?

10. We all said, “ _________!” before Ba blew out the candles on his birthday cake.

A. Happy anniversary             B. Happy New Year

C. Happy birthday to you       D. Congratulations.

11. “ You look nice in that red shirt” ~ “ _________________”

A. It’s nice of you to say so     B. Am I? Thanks.

C. Oh, poor me                       D. I am interested to hear that.

12.  Let’s jogging. - "Sorry. __________”

A. I quite agree with you.       B. Yes, let’s do that.

C. Great!                           D. That’s a good idea, but I am busy.

13. “ Let’s go to the movie now.” – “ Oh! _______ .”

A. Good idea!        B. I don’t         C. Why’s that?   D. I need it     

14. Mary: “Whose bicycle is that?” Tom: “________ .”

A. No, it’s over there              B. It’s Jane’s             

C. It’s just outside                   D. It’s your

15. “ I think married women should not go to work. How about you?”- “_____ nonsense!”

A. What           B. What a        C. How            D. How a

16. Peter: “How often do you go to school?” Harry: “______.”

A. I go there early                   B. Every day except Sunday

C. I don’t think so                   D. I go there by bus

Bình luận (0)
AKTB^^_Đỗ Thanh Hải_^^
Hôm qua lúc 19:08

1. Anna: You really have a beautiful dress, Barbara.

Barbara: Thank you, Anna. ______________.

A. This is your pity                 B. That’s a nice compliment

C. No, thanks.                        D. Yes, it was terrible

2. Helen: “Congratulations!” ~ Jane: “______”

A. What a pity!                       B. Thank you.            

C. I’m sorry.                           D. You are welcome.

3. Linda: “ Excuse me! Where ‘s the post office?”

Maria:  “…………………..”

A. Don’t worry                       B. I’m afraid not      

C. Yes, I think so                   D. It’s over there

4. A: “ Bye” ~ B: “…………..”

A. Thank you                          B. Meet you again    

C. See you later                      D. See you lately

5. Alice: “What shall we do this evening?”

Carol: “………………….”

A. Thank you                          B. Not at all

C. No problem                        D. Let’s go out for dinner

6. David: “Merry Christmas!” – Jason: “_____”

A. You are the same!              B. Same for you!        

C. The same to you                D. Happy Christmas with you!

7. A: _____? – B: Once a week

A. How often do you go shopping                             

B. How much do you want

C. Are you sure                                                          

D. When will you get there

8. A: “Sorry I’m late.” –B: “_____”

A. OK                                      B. Don’t worry                       

C. Hold the line, please          D. Go ahead

9. A: “Good morning. My name is Turner. I have a reservation.” –B: “_______”

A. What do you want?    

B. Yes, a single room for two nights

C. I haven’t decided yet. What about you?   

D. What do you like?

10. We all said, “ _________!” before Ba blew out the candles on his birthday cake.

A. Happy anniversary             B. Happy New Year

C. Happy birthday to you       D. Congratulations.

11. “ You look nice in that red shirt” ~ “ _________________”

A. It’s nice of you to say so     B. Am I? Thanks.

C. Oh, poor me                       D. I am interested to hear that.

12.  Let’s jogging. - "Sorry. __________”

A. I quite agree with you.       B. Yes, let’s do that.

C. Great!                           D. That’s a good idea, but I am busy.

13. “ Let’s go to the movie now.” – “ Oh! _______ .”

A. Good idea!        B. I don’t         C. Why’s that?   D. I need it     

14. Mary: “Whose bicycle is that?” Tom: “________ .”

A. No, it’s over there              B. It’s Jane’s             

C. It’s just outside                   D. It’s your

15. “ I think married women should not go to work. How about you?”- “_____ nonsense!”

A. What           B. What a        C. How            D. How a

16. Peter: “How often do you go to school?” Harry: “______.”

A. I go there early                   B. Every day except Sunday

C. I don’t think so                   D. I go there by bus

Bình luận (3)
Hoàng Minh Hiếu
Hôm qua lúc 19:33

1. Anna: You really have a beautiful dress, Barbara.

Barbara: Thank you, Anna. ______________.

A. This is your pity                 B. That’s a nice compliment

C. No, thanks.                        D. Yes, it was terrible

2. Helen: “Congratulations!” ~ Jane: “______”

A. What a pity!                       B. Thank you.            

C. I’m sorry.                           D. You are welcome.

3. Linda: “ Excuse me! Where ‘s the post office?”

Maria:  “…………………..”

A. Don’t worry                       B. I’m afraid not      

C. Yes, I think so                   D. It’s over there

4. A: “ Bye” ~ B: “…………..”

A. Thank you                          B. Meet you again    

C. See you later                      D. See you lately

5. Alice: “What shall we do this evening?”

Carol: “………………….”

A. Thank you                          B. Not at all

C. No problem                        D. Let’s go out for dinner

6. David: “Merry Christmas!” – Jason: “_____”

A. You are the same!              B. Same for you!        

C. The same to you                D. Happy Christmas with you!

7. A: _____? – B: Once a week

A. How often do you go shopping                             

B. How much do you want

C. Are you sure                                                          

D. When will you get there

8. A: “Sorry I’m late.” –B: “_____”

A. OK                                      B. Don’t worry                       

C. Hold the line, please          D. Go ahead

9. A: “Good morning. My name is Turner. I have a reservation.” –B: “_______”

A. What do you want?    

B. Yes, a single room for two nights

C. I haven’t decided yet. What about you?   

D. What do you like?

10. We all said, “ _________!” before Ba blew out the candles on his birthday cake.

A. Happy anniversary             B. Happy New Year

C. Happy birthday to you       D. Congratulations.

11. “ You look nice in that red shirt” ~ “ _________________”

A. It’s nice of you to say so     B. Am I? Thanks.

C. Oh, poor me                       D. I am interested to hear that.

12.  Let’s jogging. - "Sorry. __________”

A. I quite agree with you.       B. Yes, let’s do that.

C. Great!                           D. That’s a good idea, but I am busy.

13. “ Let’s go to the movie now.” – “ Oh! _______ .”

A. Good idea!        B. I don’t         C. Why’s that?   D. I need it     

14. Mary: “Whose bicycle is that?” Tom: “________ .”

A. No, it’s over there              B. It’s Jane’s             

C. It’s just outside                   D. It’s your

15. “ I think married women should not go to work. How about you?”- “_____ nonsense!”

A. What           B. What a        C. How            D. How a

16. Peter: “How often do you go to school?” Harry: “______.”

A. I go there early                   B. Every day except Sunday

C. I don’t think so                   D. I go there by bus

Bình luận (1)
Hoàng Minh Hiếu
Hôm qua lúc 19:34

 Enzim 1 cắt ADN theo chiều dọc: Cắt lk hidro vì tỷ lệ các loại nu của 1 nửa ko tuân theo nguyên tắc bổ sung: G khác X và A + G ko bằng 50% tổng nu.

- Enzim 2 cắt ADN theo chiều ngang: cát lk photphodieste vì trong 1 nửa ADN tỷ lệ các loại nu vẫn tuân theo NTBS: A=T và G = X 

tick cho mình nhé

Bình luận (0)
hoàng minh trọng
Hôm qua lúc 19:53

Enzim 1 cắt ADN theo chiều dọc: Cắt lk hidro vì tỷ lệ các loại nu của 1 nửa ko tuân theo nguyên tắc bổ sung: G khác X và A + G ko bằng 50% tổng nu.

- Enzim 2 cắt ADN theo chiều ngang: cát lk photphodieste vì trong 1 nửa ADN tỷ lệ các loại nu vẫn tuân theo NTBS: A=T và G = X

Bình luận (2)
Vân Anh Nguyễn.

undefined

Câu 1:

Văn bản 1

   Gần đây trên mạng xã hội liên tục xuất hiện các bức ảnh về việc làm tình nguyện của giới trẻ được chụp trước và sau khi hoàn thành các hoạt động tình nguyện như: xóa “điểm đen” về rác, sơn vẽ nhà mẫu giáo, tu sửa nhà tình thương, xây nhà cho người nghèo, kêu gọi không sử dụng đồ nhựa,…

Đề thi vào lớp 10 môn Văn TP.HCM 2019 có đáp án

(Hình ảnh một ngôi nhà trước và sau khi được các bạn trẻ chung tay xây mới)

   Đây là những bức ảnh tham gia cuộc thi “Thách thức để thay đổi” (cuộc thi do Trung ương Đoàn và Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp tổ chức) nhằm lan tỏa thông điệp: giới trẻ cần dấn thân vào các hoạt động tình nguyện để thử thách bản thân trước những thách thức của cuộc sống nhằm thay đổi chính mình và thay đổi cuộc đời của nhiều người

(Theo Vũ Thơ, Người trẻ thách thức bản thân để thay đổi, Báo Thanh Niên, ngày 18/4/2019)

Văn bản 2

Hãy thách thức bản thân: Thách thức bằng những thử thách không ai biết, chỉ có bản thân mình chứng kiến.

   Ví dụ, dù ở nơi không có con mắt của người đời cũng sống chính trực, dù những khi chỉ có một mình vẫn giữ đúng luật lệ, phép tắc

   Và khi đã chiến thắng trong nhiều thử thách, khi thẳng thắn tự mình nhìn lại bản thân và hiểu ra bản thân là người có phẩm hạnh cao, lúc ấy con người sẽ có được lòng tự tôn thật sự.

   Việc này sẽ trao cho ta lòng tự tin mạnh mẽ. Đó chính là phần thưởng dành cho bản thân.

(Theo Shiratori Haruhiko, Lời của Nietzsche cho người trẻ, NXB Thế giới, 2018)

a. Xác định phép liên kết câu được sử dụng trong đoạn (1) của văn bản 2.

b. Dựa vào văn bản 1, hãy cho biết thông điệp mà cuộc thi “Thách thức để thay đổi” muốn lan tỏa tới cộng đồng.

c. Chỉ ra một điểm chung và một điểm khác biệt về nội dung của hai văn bản trên. 

d. Theo em, có phải lúc nào việc thách thức bản thân cũng giúp chúng ta thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn? (Trả lời trong khoảng 3 – 5 dòng)

Câu 2: 

   Câu chuyện của những cái cây

Đề thi vào lớp 10 môn Văn TP.HCM 2019 có đáp án

   Có lẽ những cách ứng xử của cây 2, 3, 4 đối với cây 1 cũng là những cách ứng xử của một số bạn trẻ đối với một ai đó nổi bật hơn mình. Em hãy viết bài văn ngắn (khoảng 01 trang giấy thi) bàn về một trong ba cách ứng xử ấy.

Akai☘☘☘Amuro
19 tháng 4 lúc 21:21

Câu 1:

Văn bản 1

   Gần đây trên mạng xã hội liên tục xuất hiện các bức ảnh về việc làm tình nguyện của giới trẻ được chụp trước và sau khi hoàn thành các hoạt động tình nguyện như: xóa “điểm đen” về rác, sơn vẽ nhà mẫu giáo, tu sửa nhà tình thương, xây nhà cho người nghèo, kêu gọi không sử dụng đồ nhựa,…

Đề thi vào lớp 10 môn Văn TP.HCM 2019 có đáp án

(Hình ảnh một ngôi nhà trước và sau khi được các bạn trẻ chung tay xây mới)

   Đây là những bức ảnh tham gia cuộc thi “Thách thức để thay đổi” (cuộc thi do Trung ương Đoàn và Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp tổ chức) nhằm lan tỏa thông điệp: giới trẻ cần dấn thân vào các hoạt động tình nguyện để thử thách bản thân trước những thách thức của cuộc sống nhằm thay đổi chính mình và thay đổi cuộc đời của nhiều người

(Theo Vũ Thơ, Người trẻ thách thức bản thân để thay đổi, Báo Thanh Niên, ngày 18/4/2019)

Văn bản 2

Hãy thách thức bản thân: Thách thức bằng những thử thách không ai biết, chỉ có bản thân mình chứng kiến.

   Ví dụ, dù ở nơi không có con mắt của người đời cũng sống chính trực, dù những khi chỉ có một mình vẫn giữ đúng luật lệ, phép tắc

   Và khi đã chiến thắng trong nhiều thử thách, khi thẳng thắn tự mình nhìn lại bản thân và hiểu ra bản thân là người có phẩm hạnh cao, lúc ấy con người sẽ có được lòng tự tôn thật sự.

   Việc này sẽ trao cho ta lòng tự tin mạnh mẽ. Đó chính là phần thưởng dành cho bản thân.

(Theo Shiratori Haruhiko, Lời của Nietzsche cho người trẻ, NXB Thế giới, 2018)

a. Xác định phép liên kết câu được sử dụng trong đoạn (1) của văn bản 2.

Phép lặp: thách thức, bản thân.

b. Dựa vào văn bản 1, hãy cho biết thông điệp mà cuộc thi “Thách thức để thay đổi” muốn lan tỏa tới cộng đồng.

Thông điệp mà cuộc thi “Thách thức để thay đổi” muốn lan tỏa tới cộng đồng: giới trẻ cần dấn thân vào các hoạt động tình nguyện để thử thách bản thân trước những thách thức của cuộc sống/ nhằm thay đổi chính mình/ và thay đổi cuộc đời của nhiều người.

c. Chỉ ra một điểm chung và một điểm khác biệt về nội dung của hai văn bản trên. \

  Chỉ ra một điểm khác biệt về nội dung của hai văn bản: văn bản 1 đề cập đến những thách thức được cả cộng đồng chứng kiến, văn bản 2 đề cập đến những thách thức chỉ bản thân chứng kiến (hoặc văn bản 1 đề cập đến những thách thức có khả năng thay đổi chính mình và thay đổi cuộc đời của nhiều người, văn bản 2 đề cập đến những thách thức giúp ta nhìn lại bản thân và nhận thức rõ giá trị của mình;…)

Chỉ ra một điểm chung về nội dung của hai văn bản: đều đề cập đến vấn đề thách thức bản thân (hoặc đều nêu ra những điều tốt đẹp mà việc thách thức bản thân mang lại;…)

d. Theo em, có phải lúc nào việc thách thức bản thân cũng giúp chúng ta thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn? (Trả lời trong khoảng 3 – 5 dòng)

 Không phải lúc nào việc thách thức bản thân cũng giúp chúng ta thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Cần thấy được chỉ nên đối mặt với những thử thách mang ý nghĩa tích cực; tránh những thử thách tiêu cực như hút thuốc, uống bia, đánh nhau, đua xe,… Khi thách thức bản thân, nên cân nhắc hoàn cảnh, điều kiện thực tế để không rơi vào bi quan, tuyệt vọng về khả năng của mình trước những thách thức quá sức.

Câu 2: 

   Câu chuyện của những cái cây

   Có lẽ những cách ứng xử của cây 2, 3, 4 đối với cây 1 cũng là những cách ứng xử của một số bạn trẻ đối với một ai đó nổi bật hơn mình. Em hãy viết bài văn ngắn (khoảng 01 trang giấy thi) bàn về một trong ba cách ứng xử ấy.

Thu gọn

Bình luận (0)
Hoàng Ngọc Quang Minh
20 tháng 4 lúc 7:53

Câu 1:

Văn bản 1

   Gần đây trên mạng xã hội liên tục xuất hiện các bức ảnh về việc làm tình nguyện của giới trẻ được chụp trước và sau khi hoàn thành các hoạt động tình nguyện như: xóa “điểm đen” về rác, sơn vẽ nhà mẫu giáo, tu sửa nhà tình thương, xây nhà cho người nghèo, kêu gọi không sử dụng đồ nhựa,…

Đề thi vào lớp 10 môn Văn TP.HCM 2019 có đáp án

(Hình ảnh một ngôi nhà trước và sau khi được các bạn trẻ chung tay xây mới)

   Đây là những bức ảnh tham gia cuộc thi “Thách thức để thay đổi” (cuộc thi do Trung ương Đoàn và Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp tổ chức) nhằm lan tỏa thông điệp: giới trẻ cần dấn thân vào các hoạt động tình nguyện để thử thách bản thân trước những thách thức của cuộc sống nhằm thay đổi chính mình và thay đổi cuộc đời của nhiều người

(Theo Vũ Thơ, Người trẻ thách thức bản thân để thay đổi, Báo Thanh Niên, ngày 18/4/2019)

Văn bản 2

Hãy thách thức bản thân: Thách thức bằng những thử thách không ai biết, chỉ có bản thân mình chứng kiến.

   Ví dụ, dù ở nơi không có con mắt của người đời cũng sống chính trực, dù những khi chỉ có một mình vẫn giữ đúng luật lệ, phép tắc

   Và khi đã chiến thắng trong nhiều thử thách, khi thẳng thắn tự mình nhìn lại bản thân và hiểu ra bản thân là người có phẩm hạnh cao, lúc ấy con người sẽ có được lòng tự tôn thật sự.

   Việc này sẽ trao cho ta lòng tự tin mạnh mẽ. Đó chính là phần thưởng dành cho bản thân.

(Theo Shiratori Haruhiko, Lời của Nietzsche cho người trẻ, NXB Thế giới, 2018)

a. Xác định phép liên kết câu được sử dụng trong đoạn (1) của văn bản 2.

Phép lặp: thách thức, bản thân.

b. Dựa vào văn bản 1, hãy cho biết thông điệp mà cuộc thi “Thách thức để thay đổi” muốn lan tỏa tới cộng đồng.

Thông điệp mà cuộc thi “Thách thức để thay đổi” muốn lan tỏa tới cộng đồng: giới trẻ cần dấn thân vào các hoạt động tình nguyện để thử thách bản thân trước những thách thức của cuộc sống/ nhằm thay đổi chính mình/ và thay đổi cuộc đời của nhiều người.

c. Chỉ ra một điểm chung và một điểm khác biệt về nội dung của hai văn bản trên. \

  Chỉ ra một điểm khác biệt về nội dung của hai văn bản: văn bản 1 đề cập đến những thách thức được cả cộng đồng chứng kiến, văn bản 2 đề cập đến những thách thức chỉ bản thân chứng kiến (hoặc văn bản 1 đề cập đến những thách thức có khả năng thay đổi chính mình và thay đổi cuộc đời của nhiều người, văn bản 2 đề cập đến những thách thức giúp ta nhìn lại bản thân và nhận thức rõ giá trị của mình;…)

Chỉ ra một điểm chung về nội dung của hai văn bản: đều đề cập đến vấn đề thách thức bản thân (hoặc đều nêu ra những điều tốt đẹp mà việc thách thức bản thân mang lại;…)

d. Theo em, có phải lúc nào việc thách thức bản thân cũng giúp chúng ta thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn? (Trả lời trong khoảng 3 – 5 dòng)

 Không phải lúc nào việc thách thức bản thân cũng giúp chúng ta thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Cần thấy được chỉ nên đối mặt với những thử thách mang ý nghĩa tích cực; tránh những thử thách tiêu cực như hút thuốc, uống bia, đánh nhau, đua xe,… Khi thách thức bản thân, nên cân nhắc hoàn cảnh, điều kiện thực tế để không rơi vào bi quan, tuyệt vọng về khả năng của mình trước những thách thức quá sức.

Câu 2: 

   Câu chuyện của những cái cây

   Có lẽ những cách ứng xử của cây 2, 3, 4 đối với cây 1 cũng là những cách ứng xử của một số bạn trẻ đối với một ai đó nổi bật hơn mình. Em hãy viết bài văn ngắn (khoảng 01 trang giấy thi) bàn về một trong ba cách ứng xử ấy

Bình luận (0)
violet

undefined

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning, to each of the following questions.

1. “I will help you,” Bob said to me.

A. Bob told me he would help me.

B. Bob asked me to help him.

C. Bob said that he would help you.

D. Bob warned me that he would help her.

2. They had decorated the tree with colored balls.

A. Colored balls had been decorated under the tree.

B. The tree had been decorated with coloured balls.

C. They had decorated coloured balls and the tree.

D. With coloured balls the tree had looked beautiful.

3. I don’t want to hear you complaining any more.

A. I’ve had enough of your complaining.

B. I wish to hear you complaining more and more.

C. Why don’t you complain more?

D. I’m too busy to listen to your complaining.

4. I didn't arrive in time to see her.

A. I was early enough but I didn't see her.

B. She was late so I couldn’t see her.

C. I wasn't early enough to see her.

D. I am so late that I can't see her.

Finish the second sentence so that it has a similar meaning to the first one, beginning with the given words.

5. The mother made the little girl go to bed in time.

The little girl__________________________________________.

6. She can’t go to school today because she is ill.

If she_________________________________________________.

7. My sister began to learn English when she was six years old.

My sister has__________________________________________.

8. The car was so expensive that my dad didn't buy it.

The car was too________________________________________.

Maximilian
19 tháng 4 lúc 19:38

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning, to each of the following questions.

1. “I will help you,” Bob said to me.

A. Bob told me he would help me.

B. Bob asked me to help him.

C. Bob said that he would help you.

D. Bob warned me that he would help her.

2. They had decorated the tree with colored balls.

A. Colored balls had been decorated under the tree.

B. The tree had been decorated with coloured balls.

C. They had decorated coloured balls and the tree.

D. With coloured balls the tree had looked beautiful.

3. I don’t want to hear you complaining any more.

A. I’ve had enough of your complaining.

B. I wish to hear you complaining more and more.

C. Why don’t you complain more?

D. I’m too busy to listen to your complaining.

4. I didn't arrive in time to see her.

A. I was early enough but I didn't see her.

B. She was late so I couldn’t see her.

C. I wasn't early enough to see her.

D. I am so late that I can't see her.

Finish the second sentence so that it has a similar meaning to the first one, beginning with the given words.

5. The mother made the little girl go to bed in time.

The little girl___________ was made to go to bed in time by the mother ______________________________.

6. She can’t go to school today because she is ill.

If she__________________were not ill, she could go to school today_______________________________.

7. My sister began to learn English when she was six years old.

My sister has_____________ has learnt/ learned English since she was six years old_____________________________.

8. The car was so expensive that my dad didn't buy it.

The car was too_____________ expensive for my dad to buy.___________________________.

Bình luận (0)

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning, to each of the following questions.

1. “I will help you,” Bob said to me.

A. Bob told me he would help me.

B. Bob asked me to help him.

C. Bob said that he would help you.

D. Bob warned me that he would help her.

2. They had decorated the tree with colored balls.

A. Colored balls had been decorated under the tree.

B. The tree had been decorated with coloured balls.

C. They had decorated coloured balls and the tree.

D. With coloured balls the tree had looked beautiful.

3. I don’t want to hear you complaining any more.

A. I’ve had enough of your complaining.

B. I wish to hear you complaining more and more.

C. Why don’t you complain more?

D. I’m too busy to listen to your complaining.

4. I didn't arrive in time to see her.

A. I was early enough but I didn't see her.

B. She was late so I couldn’t see her.

C. I wasn't early enough to see her.

D. I am so late that I can't see her.

Bình luận (0)
Trần Mạnh
19 tháng 4 lúc 13:07

cảm ơn cô đã chia sẻ ạ, cô có thể cho em lấy về làm đề tham khỏa cho các bạn cùng lớp em được ko ạ

Bình luận (1)
Nguyễn Thảo M...
19 tháng 4 lúc 15:05

cô ơi, em hỏi cái này không liên quan lắm :phông chữ viết trong bài là gì ạ?

Bình luận (1)
Hoàng Thu Trang💖
19 tháng 4 lúc 5:04

Bằng Việt là nhà thơ trẻ trưởng thành trong kháng chiến chống Mĩ. Anh làm thơ từ thời là học sinh, sinh viên. Bài thơ "Bếp lửa” viết năm 1963, khi anh đang học đại học ở nước ngoài. Đây là bài thơ tiêu biểu nhất của anh - một hồn thơ tài hoa và nồng hậu nghĩa tình. Bài thơ có đoạn:“Tám năm ròng cháu cùng bà nhóm lửa.... Kêu chi hoài trên những cánh đồng xa?”Đoạn thơ đầy xúc động nhắc lại những kỉ niệm êm đềm, sâu sắc một thời gian khổ “tám năm ròng cháu cùng bà nhóm lửa”. Ngọn lửa ấy được nhóm lên bàng bàn tay của hai bà cháu, vì cuộc sống cơm áo cực nhọc đời thường. Ngọn lửa ấy, bếp lửa ấy là của tình yêu thương “ấp iu nồng đượm” mà bà đã sưởi ấm tâm hồn đứa cháu ngây thơ từ những ngày xửa ngàv xưa, khi cháu vừa “lên bốn tuổi”. Tiếng kêu tha thiết của chim tu hú trên những cánh đồng xa gợi nhớ gợi thương, làm nhà thơ bồi hồi sống lại những kỉ niệm sâu sắc thời thơ bé, bâng khuâng nhớ lại những chuyện kể của bà. “Tám năm ròng”... - một thời gian khổ đã qua, nhưng cháu làm sao quên được? Cháu hồi tưởng, cháu hỏi bà hay tư hỏi mình?

Bình luận (0)

Bằng Việt là nhà thơ trẻ trưởng thành trong kháng chiến chống Mĩ. Anh làm thơ từ thời là học sinh, sinh viên. Bài thơ "Bếp lửa” viết năm 1963, khi anh đang học đại học ở nước ngoài. Đây là bài thơ tiêu biểu nhất của anh - một hồn thơ tài hoa và nồng hậu nghĩa tình. Bài thơ có đoạn:

“Tám năm ròng cháu cùng bà nhóm lửa.

... Kêu chi hoài trên những cánh đồng xa?”

Đoạn thơ đầy xúc động nhắc lại những kỉ niệm êm đềm, sâu sắc một thời gian khổ “tám năm ròng cháu cùng bà nhóm lửa”. Ngọn lửa ấy được nhóm lên bằng bàn tay của hai bà cháu, vì cuộc sống cơm áo cực nhọc đời thường. Ngọn lửa ấy, bếp lửa ấy là của tình yêu thương “ấp iu nồng đượm” mà bà đã sưởi ấm tâm hồn đứa cháu ngây thơ từ những ngày xửa ngày xưa, khi cháu vừa “lên bốn tuổi”. Tiếng kêu tha thiết của chim tu hú trên những cánh đồng xa gợi nhớ gợi thương, làm nhà thơ bồi hồi sống lại những kỉ niệm sâu sắc thời thơ bé, bâng khuâng nhớ lại những chuyện kể của bà. “Tám năm ròng”... - một thời gian khổ đã qua, nhưng cháu làm sao quên được? Cháu hồi tưởng, cháu hỏi bà hay tư hỏi mình?

... Khi tu hú kêu bà còn nhớ không bà

Bà hay kể chuyện những ngày ở Huế

Tiếng tu hú sao mà tha thiết thế!

Hình ảnh ngọn lửa và âm thanh tiếng kêu chim tu hú có một sức mạnh biểu cảm vang xa, tạo nên những liên tưởng nghĩa tình thấm thìa.

Sáu câu thơ tiếp theo với những chi tiết cụ thể và cảm động, Bằng Việt đã vẽ lên hình ảnh của bà, người bà đáng kính đáng yêu, suốt những năm dài khó nhọc đã chăm sóc, dạy dỗ cháu nên người:

   Mẹ cùng cha bận công tác không về,

Cháu ở cùng bà, bà bảo cháu nghe

     Bà dạy cháu làm, bà chăm cháu học...

Câu thơ gồm hai vế tiểu đối cân xứng, nhịp thơ êm ái hài hòa. Từ “bà”, từ “cháu” được nhắc lại nhiều lần “Cháu ở cùng bà... bà bảo... bà dạy... bà chăm cháu học”, âm điệu quấn quýt như sự gắn bó giữa hai tâm hồn bà - cháu trong tình yêu thương. Cháu lớn khôn, trưởng thành trong đôi bàn tay nâng niu, trong tấm lòng yêu thương vô hạn của bà. Bà đã thức khuya dậy sớm “nhóm lửa” làm cho tâm hồn thơ bé của cháu sống trong cảnh xa mẹ cha trở nên ấm áp. Ngọn lửa mà bà đã nhóm lên từ “bếp lửa” ấy đã sưởi ấm và soi sáng cuộc đời đi lên phía trước của cháu.

Bình luận (0)
Hoàng Ngọc Quang Minh
19 tháng 4 lúc 17:13

Bằng Việt là nhà thơ trẻ trưởng thành trong kháng chiến chống Mĩ. Anh làm thơ từ thời là học sinh, sinh viên. Bài thơ "Bếp lửa” viết năm 1963, khi anh đang học đại học ở nước ngoài. Đây là bài thơ tiêu biểu nhất của anh - một hồn thơ tài hoa và nồng hậu nghĩa tình. Bài thơ có đoạn:

“Tám năm ròng cháu cùng bà nhóm lửa.

... Kêu chi hoài trên những cánh đồng xa?”

Đoạn thơ đầy xúc động nhắc lại những kỉ niệm êm đềm, sâu sắc một thời gian khổ “tám năm ròng cháu cùng bà nhóm lửa”. Ngọn lửa ấy được nhóm lên bằng bàn tay của hai bà cháu, vì cuộc sống cơm áo cực nhọc đời thường. Ngọn lửa ấy, bếp lửa ấy là của tình yêu thương “ấp iu nồng đượm” mà bà đã sưởi ấm tâm hồn đứa cháu ngây thơ từ những ngày xửa ngày xưa, khi cháu vừa “lên bốn tuổi”. Tiếng kêu tha thiết của chim tu hú trên những cánh đồng xa gợi nhớ gợi thương, làm nhà thơ bồi hồi sống lại những kỉ niệm sâu sắc thời thơ bé, bâng khuâng nhớ lại những chuyện kể của bà. “Tám năm ròng”... - một thời gian khổ đã qua, nhưng cháu làm sao quên được? Cháu hồi tưởng, cháu hỏi bà hay tư hỏi mình?

... Khi tu hú kêu bà còn nhớ không bà

Bà hay kể chuyện những ngày ở Huế

Tiếng tu hú sao mà tha thiết thế!

Hình ảnh ngọn lửa và âm thanh tiếng kêu chim tu hú có một sức mạnh biểu cảm vang xa, tạo nên những liên tưởng nghĩa tình thấm thìa.

Sáu câu thơ tiếp theo với những chi tiết cụ thể và cảm động, Bằng Việt đã vẽ lên hình ảnh của bà, người bà đáng kính đáng yêu, suốt những năm dài khó nhọc đã chăm sóc, dạy dỗ cháu nên người:

   Mẹ cùng cha bận công tác không về,

Cháu ở cùng bà, bà bảo cháu nghe

     Bà dạy cháu làm, bà chăm cháu học...

Câu thơ gồm hai vế tiểu đối cân xứng, nhịp thơ êm ái hài hòa. Từ “bà”, từ “cháu” được nhắc lại nhiều lần “Cháu ở cùng bà... bà bảo... bà dạy... bà chăm cháu học”, âm điệu quấn quýt như sự gắn bó giữa hai tâm hồn bà - cháu trong tình yêu thương. Cháu lớn khôn, trưởng thành trong đôi bàn tay nâng niu, trong tấm lòng yêu thương vô hạn của bà. Bà đã thức khuya dậy sớm “nhóm lửa” làm cho tâm hồn thơ bé của cháu sống trong cảnh xa mẹ cha trở nên ấm áp. Ngọn lửa mà bà đã nhóm lên từ “bếp lửa” ấy đã sưởi ấm và soi sáng cuộc đời đi lên phía trước của cháu.

Bình luận (0)

undefined

I. PHẦN ĐỌC - HIỂU 

Đọc đoạn trích và thực hiện các yêu cầu sau:

"Phan nói:

- Nhà cửa tiên nhân của nương tử, cây cối thành rừng, phần mộ tiên nhân của nương tử, có gai rợp mắt. Nương tử dù không nghĩ đến, nhưng tiên nhân còn mong đợi nương tử thì sao?

Nghe đến đây, Vũ Nương ứa nước mắt khóc, rồi quả quyết đổi giọng mà rằng:

- Có lẽ không thể gửi hình ấn bóng ở đây được mãi, để mang tiếng xấu xa. Và chăng, ngựa Hổ gầm gió bắc, chim Việt đậu cành nam. Cảm vì nỗi ấy, tôi tất phải tìm về có ngày.”

(Theo Ngữ văn 9, NXBGD Việt Nam, 2017)

Câu 1. Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Tác giả là ai?

Câu 2. Cuộc đối thoại của Vũ Nương với Phan Lang diễn ra trong hoàn cảnh nào?

Câu 3. Từ "tiên nhân" trong đoạn văn trên chỉ những ai?

Câu 4. Tìm các phép liên kết câu trong lời thoại sau:

" - Có lẽ không thể gửi hình ấn bóng ở đây được mãi, để mang tiếng xấu xa. Và chăng, ngựa Hồ gái gió bắc, chim Việt đậu cành nam. Cảm vì nỗi ấy, tôi tất phải tìm về có ngày."

Câu 5. Cảm nhận vẻ đẹp của nhân vật Vũ Nương trong đoạn trích trên.

II. PHẦN LÀM VĂN 

Trong hoàn cảnh khó khăn thử thách, dân tộc Việt Nam luôn nêu cao tinh thần đoàn kết).

Em hãy viết một đoạn văn ngắn bàn về sức mạnh của tinh thần đoàn kết đó.

Akai☘☘☘Amuro
19 tháng 4 lúc 12:55

Đọc đoạn trích và thực hiện các yêu cầu sau:

"Phan nói:

- Nhà cửa tiên nhân của nương tử, cây cối thành rừng, phần mộ tiên nhân của nương tử, có gai rợp mắt. Nương tử dù không nghĩ đến, nhưng tiên nhân còn mong đợi nương tử thì sao?

Nghe đến đây, Vũ Nương ứa nước mắt khóc, rồi quả quyết đổi giọng mà rằng:

- Có lẽ không thể gửi hình ấn bóng ở đây được mãi, để mang tiếng xấu xa. Và chăng, ngựa Hổ gầm gió bắc, chim Việt đậu cành nam. Cảm vì nỗi ấy, tôi tất phải tìm về có ngày.”

(Theo Ngữ văn 9, NXBGD Việt Nam, 2017)

Câu 1. Đoạn văn trên trích từ văn bản nào?)

Đoạn văn trên trích từ văn bản Chuyện người con gái Nam Xương

Tác giả là ai?

 Nguyễn Dữ

Câu 2. Cuộc đối thoại của Vũ Nương với Phan Lang diễn ra trong hoàn cảnh nào?

Cuộc đối thoại của Vũ Nương với Phan Lang diễn ra trong hoàn cảnh Phan Lang trò chuyện với Vũ Nương: Phan Lang gặp nạn được Linh Phi cứu và đưa xuống thủy cung, tại đây Phan Lang đã nhận ra Vũ Nương là người cùng làng và hỏi han Vũ Nương.

Câu 3. Từ "tiên nhân" trong đoạn văn trên chỉ những ai?

Từ “Tiên nhân”

- Từ “tiên nhân” đầu: chỉ ông cha, tổ tiên.

- Từ “tiên nhân” sau: chỉ Trương Sinh.

Câu 4. Tìm các phép liên kết câu trong lời thoại sau:

" - Có lẽ không thể gửi hình ấn bóng ở đây được mãi, để mang tiếng xấu xa. Và chăng, ngựa Hồ gái gió bắc, chim Việt đậu cành nam. Cảm vì nỗi ấy, tôi tất phải tìm về có ngày."

- Phép nối: vả chăng

- Phép thế: "ngựa Hồ gái gió bắc, chim Việt đậu cành nam" - "nỗi ấy"

Câu 5. Cảm nhận vẻ đẹp của nhân vật Vũ Nương trong đoạn trích trên.

Vũ Nương vẫn thiết tha với gia đình, muốn trở về quê cũ

- Ở thuỷ cung, nàng vẫn nhớ quê hương, có ngày tất phải tìm về.

- Tìm về là để giải bày nỗi oan với chồng, với mọi người.

- Nhưng nàng không thể trở về với nhân gian được nữa.

II. PHẦN LÀM VĂN 

Trong hoàn cảnh khó khăn thử thách, dân tộc Việt Nam luôn nêu cao tinh thần đoàn kết).

Em hãy viết một đoạn văn ngắn bàn về sức mạnh của tinh thần đoàn kết đó.

Bình luận (0)
Hoàng Ngọc Quang Minh
19 tháng 4 lúc 19:36

Đọc đoạn trích và thực hiện các yêu cầu sau:

"Phan nói:

- Nhà cửa tiên nhân của nương tử, cây cối thành rừng, phần mộ tiên nhân của nương tử, có gai rợp mắt. Nương tử dù không nghĩ đến, nhưng tiên nhân còn mong đợi nương tử thì sao?

Nghe đến đây, Vũ Nương ứa nước mắt khóc, rồi quả quyết đổi giọng mà rằng:

- Có lẽ không thể gửi hình ấn bóng ở đây được mãi, để mang tiếng xấu xa. Và chăng, ngựa Hổ gầm gió bắc, chim Việt đậu cành nam. Cảm vì nỗi ấy, tôi tất phải tìm về có ngày.”

(Theo Ngữ văn 9, NXBGD Việt Nam, 2017)

Câu 1. Đoạn văn trên trích từ văn bản nào?)

Đoạn văn trên trích từ văn bản Chuyện người con gái Nam Xương

Tác giả là ai?

 Nguyễn Dữ

Câu 2. Cuộc đối thoại của Vũ Nương với Phan Lang diễn ra trong hoàn cảnh nào?

Cuộc đối thoại của Vũ Nương với Phan Lang diễn ra trong hoàn cảnh Phan Lang trò chuyện với Vũ Nương: Phan Lang gặp nạn được Linh Phi cứu và đưa xuống thủy cung, tại đây Phan Lang đã nhận ra Vũ Nương là người cùng làng và hỏi han Vũ Nương.

Câu 3. Từ "tiên nhân" trong đoạn văn trên chỉ những ai?

Từ “Tiên nhân”

- Từ “tiên nhân” đầu: chỉ ông cha, tổ tiên.

- Từ “tiên nhân” sau: chỉ Trương Sinh.

Câu 4. Tìm các phép liên kết câu trong lời thoại sau:

" - Có lẽ không thể gửi hình ấn bóng ở đây được mãi, để mang tiếng xấu xa. Và chăng, ngựa Hồ gái gió bắc, chim Việt đậu cành nam. Cảm vì nỗi ấy, tôi tất phải tìm về có ngày."

- Phép nối: vả chăng

- Phép thế: "ngựa Hồ gái gió bắc, chim Việt đậu cành nam" - "nỗi ấy"

Câu 5. Cảm nhận vẻ đẹp của nhân vật Vũ Nương trong đoạn trích trên.

Vũ Nương vẫn thiết tha với gia đình, muốn trở về quê cũ

- Ở thuỷ cung, nàng vẫn nhớ quê hương, có ngày tất phải tìm về.

- Tìm về là để giải bày nỗi oan với chồng, với mọi người.

- Nhưng nàng không thể trở về với nhân gian được nữa.

II. PHẦN LÀM VĂN 

Trong hoàn cảnh khó khăn thử thách, dân tộc Việt Nam luôn nêu cao tinh thần đoàn kết).

Em hãy viết một đoạn văn ngắn bàn về sức mạnh của tinh thần đoàn kết đó.

Bình luận (0)
I don
20 tháng 4 lúc 12:12

Đọc đoạn trích và thực hiện các yêu cầu sau:

"Phan nói:

- Nhà cửa tiên nhân của nương tử, cây cối thành rừng, phần mộ tiên nhân của nương tử, có gai rợp mắt. Nương tử dù không nghĩ đến, nhưng tiên nhân còn mong đợi nương tử thì sao?

Nghe đến đây, Vũ Nương ứa nước mắt khóc, rồi quả quyết đổi giọng mà rằng:

- Có lẽ không thể gửi hình ấn bóng ở đây được mãi, để mang tiếng xấu xa. Và chăng, ngựa Hổ gầm gió bắc, chim Việt đậu cành nam. Cảm vì nỗi ấy, tôi tất phải tìm về có ngày.”

Câu 1. Đoạn văn trên trích từ văn bản nào?)

Đoạn văn trên trích từ văn bản Chuyện người con gái Nam Xương

Tác giả là ai?

 Nguyễn Dữ

Câu 2. Cuộc đối thoại của Vũ Nương với Phan Lang diễn ra trong hoàn cảnh nào?

Cuộc đối thoại của Vũ Nương với Phan Lang diễn ra trong hoàn cảnh Phan Lang trò chuyện với Vũ Nương: Phan Lang gặp nạn được Linh Phi cứu và đưa xuống thủy cung, tại đây Phan Lang đã nhận ra Vũ Nương là người cùng làng và hỏi han Vũ Nương.

Câu 3. Từ "tiên nhân" trong đoạn văn trên chỉ những ai?

Từ “Tiên nhân”

- Từ “tiên nhân” đầu: chỉ ông cha, tổ tiên.

- Từ “tiên nhân” sau: chỉ Trương Sinh.

Câu 4. Tìm các phép liên kết câu trong lời thoại sau:

" - Có lẽ không thể gửi hình ấn bóng ở đây được mãi, để mang tiếng xấu xa. Và chăng, ngựa Hồ gái gió bắc, chim Việt đậu cành nam. Cảm vì nỗi ấy, tôi tất phải tìm về có ngày."

- Phép nối: vả chăng

- Phép thế: "ngựa Hồ gái gió bắc, chim Việt đậu cành nam" - "nỗi ấy"

Câu 5. Cảm nhận vẻ đẹp của nhân vật Vũ Nương trong đoạn trích trên.

Vũ Nương vẫn thiết tha với gia đình, muốn trở về quê cũ

- Ở thuỷ cung, nàng vẫn nhớ quê hương, có ngày tất phải tìm về.

- Tìm về là để giải bày nỗi oan với chồng, với mọi người.

- Nhưng nàng không thể trở về với nhân gian được nữa.

II. PHẦN LÀM VĂN 

Trong hoàn cảnh khó khăn thử thách, dân tộc Việt Nam luôn nêu cao tinh thần đoàn kết).

Em hãy viết một đoạn văn ngắn bàn về sức mạnh của tinh thần đoàn kết đó.

Bình luận (0)
Ngoc Anh Thai

undefined

Câu 1.

Cho biểu thức \(A=\dfrac{2}{\sqrt{x}-2}\) và \(B=\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2}+\dfrac{4\sqrt{x}}{x-4}\) với x ≥ 0 và x ≠ 4.

1)  Tính giá trị biểu thức A khi x = 9.

2) Chứng minh \(B=\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2}.\)

3) Tìm x để \(A+B=\dfrac{3x}{\sqrt{x}-2}\).

Câu 2. 

Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:

Trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10, hai trường A và B có tất cả 750 học sinh dự thi. Trong số học sinh trường A dự thi có 80% số học sinh trúng tuyển, còn trong số học sinh trường B dự thi có 70% số học sinh trúng tuyển. Biết tổng số học sinh trúng tuyển của cả hai trường là 560 học sinh. Tính số học sinh dự thi của mỗi trường?

Câu 3.

1) Giải hệ phương trình: \(\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{2}{x-y}+\sqrt{y+1}=4\\\dfrac{1}{x-y}-3\sqrt{y+1}=-5\end{matrix}\right.\)

2) Cho parabol (P): y = x2 và đường thẳng (d): y = 2(m - 1)x - m2 + 2m (m là tham số).

a) Tìm tọa độ giao điểm của parabol (P) và đường thẳng (d) khi m = 2.

b) Tìm m để (d) và (P) cắt nhau tại hai điểm phân biệt có hoành độ x1; x2 là hai số đối nhau.

Câu 4.

Cho nửa đường tròn (O; R) đường kính AB và điểm M thuộc nửa đường tròn đó (M khác A và B). Trên dây BM lấy điểm N (N khác B và M), tia AN cắt nửa đường tròn (O) tại điểm thứ hai là P. Tia AM và tia BP cắt nhau tại Q.

a) Chứng minh bốn điểm M, N, P, Q cùng thuộc một đường tròn.

b) Chứng minh tam giác MAB đồng dạng với tam giác MNQ.

c) Chứng minh MO là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác MNQ.

d) Dựng hình bình hành ANBC. Chứng minh \(QB=QC.\sin\widehat{QPM.}\)

Hoàng Ngọc Quang Minh
19 tháng 4 lúc 20:14

tick cho em la em lam lien

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN