Kiều Vũ Linh
6 giờ trước (7:46)

56 GB = 56.2¹⁰ MB = 56.2¹⁰.2¹⁰ KB = 56.2¹⁰.2¹⁰.2¹⁰ B = 56.2³⁰ B

512 GB = 512.2¹⁰ MB = 512.2¹⁰.2¹⁰ KB = 512.2¹⁰.2¹⁰.2¹⁰ B = 512.2³⁰ B

Bình luận (0)
Sunshine
Hôm qua lúc 13:28

#include <iostream>
using namespace std;

int main ()

{

cout<<"(Bạn nhập 5 điều bác hồ dạy, điều 1)"<<endl;

cout<<"_______________________, điều 2)"<<endl;

cout<<"_______________________, điều 3)"<<endl;

cout<<"_______________________, điều 4)"<<endl;

cout<<"_______________________, điều 5)"<<endl;

}

Bình luận (0)
Anime khắc nguyệt
Hôm qua lúc 6:38

Tham khảo:
 

Thu nhận thông tin: em sẽ phải trả lời câu hỏi: Đi đâu? Đi với ai? Chơi gì? Ăn gì? Mặc gì? Đi vào thời điểm nào?...

- Lưu trữ thông tin: ghi lại nội dung cho các câu trả lời trên.

- Xử lí thông tin: lên kế hoạch bằng bảng hoặc hình ảnh để hình dung được toàn bộ hoạt động.

- Truyền thông tin: trao đổi lại kế hoạch với bạn bè để có thể có thêm ý kiến đóng góp và trao đổi với người người lớn để được củng cố thêm kế hoạch.

Bình luận (0)
Anime khắc nguyệt
Hôm qua lúc 6:39

Rom và Ram

Bình luận (0)
Kiều Vũ Linh
6 giờ trước (7:48)

Vừa là thiết bị vào, vừa là thiết bị ra

Bình luận (0)
ERROR
Hôm kia lúc 18:04

Tham khảo :

 Gợi ý: Các thiết bị của máy tính bao gồm thiết bị vào, thiết bị ra, bộ xử lí và thiết bị lưu trữ, được gọi chung là phần cứng của máy tính. Các thiết bị vào – ra của hệ thống máy tính được gọi chung là phần cứng của máy tính.

Bình luận (0)
Kiều Vũ Linh
6 giờ trước (7:49)

Tài nguyên dùng chung

Bình luận (0)