Xem chi tiết
BÍCH THẢO
13 giờ trước (22:27)

Wow !! yeu

Bình luận (0)
Character Debate
13 giờ trước (22:27)

Chúc mừng các bạn vượt qua vòng 2 & 3 nhé :D

Bình luận (7)
Nguyễn Xuân Thành
13 giờ trước (22:28)

chúc mừng các bạn nha

Bình luận (0)
truong gia nguyen
Xem chi tiết
Nhi Hoàng
Xem chi tiết
nguyen ngoc tuan tu
Xem chi tiết
Hoang Phuc
14 giờ trước (20:49)

#include <iostream>

using namespace std;

// Hàm tính số thứ N của dãy số
int soThuN(int N) {
  // Tìm số nguyên tố nhỏ nhất lớn hơn hoặc bằng N
  int p = 2;
  while (p * p <= N) {
    p++;
  }

  // Tính số phần tử của dãy số nhỏ hơn hoặc bằng N
  int n = 0;
  for (int i = 1; i <= p; i++) {
    n += (N / i) + 1;
  }

  // Tính số thứ N của dãy số
  int x = 1;
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    x += (i - 1) * p;
  }

  return x;
}

int main() {
  int N;
  cin >> N;

  // In ra số thứ N của dãy số
  cout << soThuN(N) << endl;

  return 0;
}

Bình luận (0)
NGUYỄN HUỲNH NHƯ Ý
Xem chi tiết
le xuan quy
29 tháng 9 lúc 21:49
void solve(int n) {    if(n%2 == 0) {        cout << "CHAN'\n";    } else cout << "LE\n";    // kiem tra chinh phuong    int i = 2;    while(i*i <= n) {        if(i*i == n)  {            cout << "LA SO CHINH PHUONG\n";            return;        }    }    cout << "KHONG PHAI LA SO CHINH PHUONG'\n"; }
Bình luận (0)
NGUYỄN HUỲNH NHƯ Ý
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
29 tháng 9 lúc 19:21

Bạn cần giúp với Ngôn ngữ lập trình gì nhỉ? Mình sẽ hướng dẫn bạn thuật toán nhé. Nếu chưa rõ bạn có thể hỏi lại.

*Thuật toán:

- Bước 1: Nhập a, b, c

- Bước 2: Min ← a; Max ← a;

- Bước 3:

+ Nếu Min < b thì Min ← b;

+ Nếu Max > b thì Max ← b;

- Bước 4:

+ Nếu Min < c thì Min ← c;

+ Nếu Max > c thì Max ← c;

- Bước 5: In ra Max; Min và kết thúc thuật toán.

Bình luận (0)
Nguyễn Hữu Thắng
Xem chi tiết
nguyen phuong chi
Xem chi tiết
H.T.B.Ngoc
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Dương
27 tháng 9 lúc 15:21

1.WWW không là mạng internet.

2.Xem giảng viên giảng dạy trên mạng không là giảng dạy trực tiếp \(\Rightarrow\)Sai.

Bình luận (0)
le xuan quy
29 tháng 9 lúc 21:54

xét từng chuỗi (từng con được) và tìm độ dài dãy có kí tự giống nhau dài nhất.
 

void solve2() {    string s;    int n, ans = -1; cin >> n;    for(int i = 0; i < n;i++) {        cin >> s;        int cnt = 1, res = -1;        for(int j = 1; j < s.length(); j++) {            if(s[j] == s[j-1]) { //neu 2 phan tu lien tiep giong nhau                cnt++;                res = max(cnt, res);                ans = max(ans, res);            } else {                cnt = 0;            }        }    } }
Bình luận (0)
MiMi -chan
Xem chi tiết
Thaoz Phwđ
26 tháng 9 lúc 16:08

Các bước xây dựng cơ sở lập trình cho lớp 12a6 bao gồm:

1. Xác định mục tiêu: Xác định mục tiêu của việc xây dựng cơ sở lập trình, như cung cấp kiến thức và kỹ năng cơ bản về lập trình cho học sinh.

2. Xác định nội dung: Xác định nội dung chương trình học lập trình, bao gồm các khái niệm cơ bản, ngôn ngữ lập trình, cấu trúc điều khiển, hướng đối tượng và ứng dụng thực tế.

3. Lựa chọn ngôn ngữ lập trình: Lựa chọn ngôn ngữ lập trình phù hợp để giảng dạy, như Python, Java, C++ hoặc C#.

4. Xây dựng giáo trình: Xây dựng giáo trình dựa trên chương trình học, bao gồm bài giảng, bài tập, ví dụ và dự án thực hành.

5. Tổ chức giảng dạy: Tổ chức các buổi học, bài giảng và thực hành để học sinh hiểu và áp dụng kiến thức lập trình.

6. Đánh giá và phản hồi: Đánh giá tiến bộ của học sinh và cung cấp phản hồi để cải thiện quá trình học lập trình.

7. Tạo cơ hội thực hành: Tạo cơ hội cho học sinh thực hành lập trình thông qua các bài tập và dự án thực tế.

8. Liên kết với thực tế: Liên kết kiến thức lập trình với các ứng dụng thực tế và các ngành công nghiệp liên quan.

9. Đổi mới và cập nhật: Đổi mới và cập nhật nội dung và phương pháp giảng dạy để đáp ứng sự phát triển của công nghệ và yêu cầu của ngành công nghiệp.

Bình luận (0)