Ngô Thùy Chi

uses crt;

var a:char;

begin

clrscr;

readln(a);

writeln(chr(ord(a)-1+32));

readln;

end.

Bình luận (1)
wag bảo
POP POP
3 giờ trước (7:40)

Đề chưa đủ đúng không em?

Bình luận (2)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
15 giờ trước (19:35)

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

long long n,i;

int main()

{

cin>>n;

for (i=1; i<=n; i++)

cout<<i*3<<" ";

return 0;

}

Bình luận (0)
Hồ Nguyễn Tuệ Nhi
14 giờ trước (20:47)

là a,b,c và b/c=a nhé, nó bị lỗi í

 

Bình luận (0)
Nhật Khánh
Hôm qua lúc 9:53

Chương trình C++  giùm nka

 

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
22 giờ trước (12:15)

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

long long a,b;

int main()

{

cin>>a>>b;

cout<<b-a+1;

return 0;

}

Bình luận (0)