ebisu hotei
Xem chi tiết
sú nha
Xem chi tiết
gia bảo chu
Xem chi tiết
Khang Lam
Xem chi tiết
Gia Phú
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Lê Quang Gia Bảo
Hôm qua lúc 20:07
Tham khảo1.B.Liên Xô2.Ngày 1-10-1949, nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa được thành lập đứng đầu là Chủ tịch Mao Trạch Đông.Với thắng lợi này, cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Trung Quốc đã hoàn thành, chấm dứt hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc, xóa bỏ tàn dư phong kiến, đưa nước Trung Hoa vào ký nguyên độc lập, tự do và tiến lên chủ nghĩa xã hội.3.Vì:- Từ đầu những năm 50 của thế kỷ 20, ở Cuba đã bùng nổ phong trào đấu tranh vũ trang chống chế độ tay sai Mỹ. - Ngày mùng 1 tháng...
Đọc tiếp
Bình luận (0)
Ngọc ánh Nguyễn
Xem chi tiết
14.Nguyễn Anh Khoa 8A3
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Long Sơn
Hôm kia lúc 22:21

Mỹ -> Đức -> Anh -> Pháp

Bình luận (0)
Xem chi tiết
Gạo 2k10
Hôm kia lúc 21:16

- Lập xưởng sản xuất, công ti thương mại và các đồn điền mới

- Khai thác các nguồn tài nguyên, khoáng sản giàu có

- Tìm kiếm những nguyên liệu, thuốc để bán cho các thương nhân khác

Bình luận (0)