Rhider
8 giờ trước (21:27)

c

Bình luận (0)
Linh Nguyễn
8 giờ trước (21:27)

C

Bình luận (0)
Lê Trần Anh Tuấn
8 giờ trước (21:27)

C

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
8 giờ trước (21:24)

Chọn D

Bình luận (0)
Linh Nguyễn
8 giờ trước (21:24)

D

Bình luận (0)
Lê Trần Anh Tuấn
8 giờ trước (21:25)

D

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
8 giờ trước (21:19)

Chọn B

Bình luận (1)
Linh Nguyễn
8 giờ trước (21:19)

B

Bình luận (0)
ʚℌ๏àйǥ Pɦúςɞ‏
8 giờ trước (21:19)

B

Bình luận (0)
S - Sakura Vietnam
8 giờ trước (21:16)

D

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
8 giờ trước (21:16)

Chọn D

Bình luận (0)
Phan Thị Anh Thư
8 giờ trước (21:16)

D.Tất cả các câu trên đều đúng

 
Bình luận (0)
Phan Thị Anh Thư
8 giờ trước (21:13)

A. Tây Kết, Hàm Tử, Chương Dương.

Bình luận (0)
ʚℌ๏àйǥ Pɦúςɞ‏
8 giờ trước (21:14)

A chắc vậy

Bình luận (1)
Lê Trần Anh Tuấn
8 giờ trước (21:14)

A

Bình luận (0)
Lê Phương Mai
8 giờ trước (21:11)

B

Bình luận (0)
Lê Trần Anh Tuấn
8 giờ trước (21:12)

B

Bình luận (0)
S - Sakura Vietnam
8 giờ trước (21:12)

B

Bình luận (0)
Thái Hưng Mai Thanh
8 giờ trước (21:09)

A. Đông Bộ Đầu

Bình luận (0)
Nguyễn Khôi Nguyên (^人^...
8 giờ trước (21:10)

A

Bình luận (0)
do tuan anh
8 giờ trước (21:17)

a

Bình luận (0)
S - Sakura Vietnam
8 giờ trước (21:07)

A.

 

Sau khi lật đổ nhà Tiền Lê.

 

Bình luận (0)
do tuan anh
8 giờ trước (21:07)

a

Bình luận (0)
Bảo Chu Văn An
8 giờ trước (21:07)

Câu 06:

Nhà Lý được thành lập trong hoàn cảnh nào ?

A.

Sau khi lật đổ nhà Tiền Lê.

B.

Sau khi tiêu diệt quân Tống năm 981.

C.

Nhà Tiền Lê suy yếu, triều thần chán ghét.

D.

Vì Lê Long Đĩnh qua đời, triều đình cần có vua mới

Bình luận (0)
Nhân Phan
ʚℌ๏àйǥ Pɦúςɞ‏
8 giờ trước (20:55)

bài tập thầy giao về nhà hay là kiểm tra vậy

Bình luận (0)
Hồ_Maii
8 giờ trước (20:56)

1. Em hãy lập bảng thống kê các sự kiện tiêu biểu của cuộc khởi nghĩa Lam  Sơn? 2. Phân tích nguyên nhân thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn?

Bình luận (0)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)