Huy Phạm
2 giờ trước (15:20)

thời tiền lê tương đối hoàn chỉnh hơn nhà đinh và thời tiền lê có quân chuyên biệt

Bình luận (0)
Nguyễn Kim Chi
2 giờ trước (15:20)

Bình luận (2)
Trịnh Đăng Khoa
OH-YEAH^^
3 giờ trước (14:51)

C

Bình luận (0)
Tô Hà Thu
3 giờ trước (14:53)

C

(ôi cái màn hình!)

Bình luận (1)
Nguyễn Khánh Quỳnh
3 giờ trước (14:53)

C

Bình luận (0)
Long Sơn
3 giờ trước (14:41)

Tham khảo:

Nhật siêu cường về kinh tế, là cường quốc kinh tế thứ hai trên toàn thế giới, một trong ba trung tâm kinh tế tài chính thế giới, tuy nhiên quân sự, chính trị, đối ngoại thì lệ thuộc vào Mĩ, nhờ Mĩ cung cấp về quân sự, thi hành chính sách ngoại giao mềm mỏng

=> Nhật là người khổng lồ về kinh tế nhưng là chú lùn về chính trị

=>Nhật đang cố gắng vươn lên thành một cường quốc chính trị để tương xứng với vị thế siêu cường về kinh tế

Bình luận (0)
....
3 giờ trước (14:41)

nhat ban co nen kinh te phat trien manh nhung ve quan su va chinh tri thi ve chinh sach doi ngoai le thuoc vao mi , nhờ mĩ cung cap ve mat quan su thi hành chính sách ngoại giao mềm mỏng , về dối nội thì chính phủ nhật bản là liên minh cầm quyền của nhiều chính đảng
khi cttg lần 2 kết thúc nguyên thủ của 3 cương quốc mĩ anh liên xô gặp gỡ tại i-an-ta(liên xô) từ 4-11/2/1945 hội nghị đã thông qua quyết định quan trọng về việc phân chia khu vực ảnh hương giữa 2 cương quốc LX và mĩ (sgk)
=) toàn bộ những thỏa thuận qui định trên đã trở thành khuôn khổ của 1 trật tự thế giới mới gọi là trật tự hai cực i-an-ta do mĩ và LX đứng dầu mỗi cực

Bình luận (0)
Nguyễn Khánh Quỳnh
3 giờ trước (14:42)

Nhật siêu cường về kinh tế, là cường quốc kinh tế thứ hai trên toàn thế giới, một trong ba trung tâm kinh tế tài chính thế giới, tuy nhiên quân sự, chính trị, đối ngoại thì lệ thuộc vào Mĩ, nhờ Mĩ cung cấp về quân sự, thi hành chính sách ngoại giao mềm mỏng

=> Nhật là người khổng lồ về kinh tế nhưng là chú lùn về chính trị

=>Nhật đang cố gắng vươn lên thành một cường quốc chính trị để tương xứng với vị thế siêu cường về kinh tế

Bình luận (0)
Huge Roes
3 giờ trước (14:28)

đáp án đúng là đáp án D nhé bạn

Bình luận (0)
Nguyễn Khánh Quỳnh
3 giờ trước (14:28)

D. An - giê - ri

Bình luận (0)
....
4 giờ trước (13:48)

Anser reply image

 
Bình luận (0)
Cihce
4 giờ trước (13:51)

Tham khảo :

Nêu hoạt động của thành thị trung đại  :

- Sản xuất ngày càng phát triển nên họ có nhu cầu buôn bán - thành thị trung đại (sự xuất hiện của thành thị trung đại ) 

- Cư dân chủ yếu là thủ công nghiệp và thương nhân 

Nền kinh tế lãnh địa có điểm j khác so với nền kinh tế thành thị :

-  Kinh tế trong lãnh địa : nền kinh tế độc lập , khép kín , tự cung , tự cấp và chủ yếu là nông nghiệp
- Kinh tế trong thành thị : có sự trao đổi buôn bán tự do , kinh tế chủ yếu là thủ công nghiệp và thương nghiệp .

 

Bình luận (1)
Komado Tanjiro
5 giờ trước (12:51)

 Dưới sự lãnh đạo của V.I. Lê-nin, thắng lợi của Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga 1917 đã làm cho chủ nghĩa xã hội từ lý luận trở thành hiện thực, tạo ra một bước ngoặt căn bản trong lịch sử, mở ra một thời đại mới cho nhân loại - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới.

Theo ý của mình

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN