《Danny Kazuha Asako》
Vài giây trước

đúng

Bình luận (0)
OH-YEAH^^
Vài giây trước

Đ

Bình luận (0)
ngAsnh
17 phút trước

a) 2n = 46 nst

n = 23 nst

b) Kì đầu : 2n = 8 (kép)

   Kì giữa : 2n = 8 (kép)

   Kì sau : 4n = 16 (đơn)

  Kì cuối : 2n = 8 (đơn)

Bình luận (0)
Collest Bacon
1 giờ trước (16:59)

Tham khảo nè :

-Ý nghĩa:

+Xác định được các tính trạng trội tập trung nhiều gen trội quý vào 1 cơ thể để tạo ra giống có ý nghĩa kinh tế cao.

+Trong sx để tránh sự phân li tính trạng diễn ra ,trong đó xuất hiện tính trạng xấu, ảnh hưởng tới phẩm chất và năng suất của vật nuôi, cây trồng, do đó người ta cần kt độ thuần chủng của giống. 

Bình luận (0)
Dzịt
2 giờ trước (16:24)

Bạn tham khảo tại đây nhé!
https://hoidap247.com/cau-hoi/2687600

Bình luận (0)
Nguyễn Kim Chi
2 giờ trước (16:16)

Đáp án: San hô nảy chồi, cơ thể con không tách khỏi bố mẹ; thuỷ tức nảy chồi, khi chồi trưởng thành sẽ tách khỏi cơ thể mẹ sống độc lập.

Bình luận (0)
_Sunn So Sad_
2 giờ trước (16:01)

Đặc điểm nào dưới đây chỉ có ở động vật mà không có ở thực vật?
1. Có cấu tạo từ tế bào.
2. Có cơ quan di chuyển.
3. Tự dưỡng.
4. Cần ánh sáng mặt trời.
5. Dị dưỡng.
6. Có thần kinh và giác quan.

Bình luận (0)
-Nhím Nè-
Nguyễn Khánh Quỳnh
2 giờ trước (15:58)

n thế bào

Bình luận (0)
Lê Anh Khoa
2 giờ trước (16:11)

n2(n∈N*)

Bình luận (0)
Tống An An
2 giờ trước (16:17)

Có \(n\) tế bào con được tạo ra

Cách tính: \(n^2\) \(\left(n\in N\right)\)

Bình luận (1)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN