Đạt Trần
20 phút trước

Theo bài ra ta có:

+) 2A + 3G = 2128

+) A1 = T1; G1 = 2A1; X1 = 3T\(\Rightarrow\) G = G1 + X1 = 5T1 = 5A1 

=> A= A1 + T1 = 2A1 

=> 4A1 + 15A1 = 2128

=> A1 = T1 =112, G1= 224; X1=336

=> A = 2A1 = 224.

 

Bình luận (0)
Đạt Trần
10 phút trước

F1: Toàn thân cao

=> P thuần chủng

Quy ước: A_cao; a_thấp

Sơ đồ lai:

P: AA x aa 

F1: Aa

F1 x F1: Aa  x Aa 

F2: 1/4AA:1/2Aa:1/4aa

F2: Tự thụ

1/4 AA--> 1/4AA

1/2Aa--> 1/8 AA:1/4Aa:1/8aa

1/4aa--->1/4aa

=>F3 có tỷ lệ: 3/8 AA;1/4Aa:3/8aa

Bình luận (0)
Trọng Nguyễn
OH-YEAH^^
3 giờ trước (15:47)

19a

20a

 

Bình luận (0)
༺ミ𝒮σɱєσиє...彡༻
3 giờ trước (15:52)

tham khảo:

II. tự luận

câu 1: 

Địa y phân hủy đá thành đất và khi chết tạo thành lớp mùn làm thức ăn cho các thực vật đến sau và đóng vai trò “tiên phong mở đường”. Một số địa y là thức ăn chủ yếu của loài hươu Bắc cực. Địa y còn được sử dụng chế tạo rượu, nước hoa, phẩm nhuộm, làm thuốc.

câu 2:

Phân loại học thực vật hay phân loại thực vật là ngành khoa học tìm kiếm, xác định, miêu tả, xếp loại và đặt tên cho thực vật

câu 3:

Có dạng thân đa dạng (thân gỗ, thân cỏ , thân leo ...) Gân  hình mạng (trường hợp đặc biệt thì các gân  chính sếp hình cung...)

câu 4: 

Người ta phân chia thực vật thành các bậc phân loại từ cao đến thấp theo trật tự Ngành – Lớp – Bộ - Họ - Chi – Loài.

Bình luận (0)
Trọng Nguyễn
OH-YEAH^^
4 giờ trước (15:41)

12a

13b

14c

15b

16d

17d

18c

 

Bình luận (0)
Trọng Nguyễn
༺ミ𝒮σɱєσиє...彡༻
4 giờ trước (15:40)

câu 12: A

câu 13: B

câu 14: A

câu 15: B

câu 16: D

câu 17: A

câu 18: C

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN