yoai0611
16 tháng 7 lúc 17:06

Quà trưng bày thì bạn đổi bao nhiêu lần cx đc nha bạn. À mà bạn phải có đủ kc thì ms đổi đc. ( Mik khuyên bạn ko nên đổi mà để dành kc để đổi quà hiện vật thì bạn sẽ đổi đc quà và vioedu sẽ gửi quà về cho bạn. Đó là theo ý kiến của mik thôi nhá)

Bình luận (2)
Văn học
15 tháng 7 lúc 9:42

em hãy làm rõ thông điệp 5K :

+ sát khuẩn

+ khẩu trang

+ ko tụ tập

+ khai báo y tế

+ khoảng cách

Thời gian tới em sẽ làm  để tiếp tục phòng, chống dịch bệnh COVID-19 :

=> tuyên truyền mn nên khai báo y tế trung thực

=> tuyên truyền mn nên tuân thủ thông điệp 5K để dịch bệnh ko lây lan

=> em sẽ tự học ở nhà để nâng cao ý thức tự học và giúp dịch bệnh ko lây lan

Bình luận (0)
nguyễn trần hà phương
15 tháng 7 lúc 9:47

 Bộ Y tế đã ra thông điệp 5K: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế”

thời gian tới em sẽ :

1. Hạn chế tối đa ra ngoài, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết.

2. Nếu buộc phải ra ngoài luôn luôn đeo khẩu trang, hãy giữ khoảng cách tiếp xúc, tốt nhất là 2m.

3.  Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.

4. Thường xuyên vệ sinh nhà cửa, lau rửa thường xuyên, để thông thoáng, sinh hoạt lành mạnh.

5. Thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe hàng ngày, giữ liên hệ thường xuyên với cán bộ y tế, cơ sở y tế.

Bình luận (0)
༺Monster༒Hunter༻
14 tháng 7 lúc 18:02

dark dark bủn bủn lmao 

Bình luận (0)
_Thỏ Kunny_
14 tháng 7 lúc 21:07

bạn vẽ bằng máy tính hay tay vậy, đẹp dữ.yeu

Bình luận (0)
Khánh Đan
8 tháng 7 lúc 10:18

a, Ta có: \(n_{CuO}=\dfrac{1,6}{80}=0,02\left(mol\right)\)

\(m_{H_2SO_4}=200.9,8\%=19,6\left(g\right)\Rightarrow n_{H_2SO_4}=\dfrac{19,6}{98}=0,2\left(mol\right)\)

PT: \(CuO+H_2SO_4\rightarrow CuSO_4+H_2O\)

Xét tỉ lệ: \(\dfrac{0,02}{1}< \dfrac{0,2}{1}\), ta được H2SO4 dư.

Theo PT: \(n_{CuSO_4}=n_{H_2SO_4\left(pư\right)}=n_{CuO}=0,02\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_{H_2SO_4\left(dư\right)}=0,18\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{CuSO_4}=0,02.160=3,2\left(g\right)\\m_{H_2SO_4\left(dư\right)}=0,18.98=17,64\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

b, Ta có: m dd sau pư = 1,6 + 200 = 201,6 (g)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}C\%_{CuSO_4}=\dfrac{3,2}{201,6}.100\%\approx1,59\%\\C\%_{H_2SO_4\left(dư\right)}=\dfrac{17,64}{201,6}.100\%=8,75\%\end{matrix}\right.\)

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (3)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN