Genji
Dzịt
5 giờ trước (15:59)

Tham khảo:

Sản lượng lương thực tăng có ý nghĩa quan trọng trong đảm bảo an ninh lương thực Quốc gia. Đưa Việt Nam từ nước thiếu lương thực thành nước xuất khẩu gạo đứng đầu thế giới.

Bình luận (0)
Lam Nguyệt
5 giờ trước (15:30)

Giá tiền xây ngôi nhà 1 tầng bằng vật liệu cơ bản lá dừa, gạch nung là:

2.400.000×50=120.000.000(đồng)2.400.000×50=120.000.000(đồng)

Giá tiền xây ngôi nhà 1 tầng bằng bê tông cốt thép là:

5.000.000×50=250.000.000(đồng)5.000.000×50=250.000.000(đồng)

Số tiền xây 1 ngôi nhà bằng vật liệu cơ bản lá dừa, gạch nung sẽ giảm so với số tiền xây 1 ngôi nhà bằng bê tông cốt thép là:

250.000.000−120.000.000=130.000.000(đồng)250.000.000-120.000.000=130.000.000(đồng)

Đáp số: 130.000.000130.000.000 đồng

Bình luận (1)
htfziang
Hôm qua lúc 11:32

chắc D

Bình luận (0)

chắc là C

Bình luận (0)

Để biết một thực đơn có đầy đủ bốn nhóm chất dinh dưỡng hay không ta căn cứ vào điều gì? *

A.Căn cứ vào việc đầy đủ các món ăn chính

B.Căn cứ theo số món ăn trong bữa ăn

C.Căn cứ theo các nguyên liệu thực phẩm chính trong các món ăn

D.Thực đơn có đủ các món chính và đa dạng phương pháp chế biến thực phẩm.

 

Bình luận (0)
ling thuy
Hôm kia lúc 20:44

Vẽ các hình chiếu đứng,cạnh,bằng giúp mik với

Bình luận (0)

SGK có mà?

Bình luận (2)

SGK có mà?

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN