qlamm
2 giờ trước (16:35)

Tham khảo

https://blogbatdongsan.vn/dat-trong-la-gi/

Bình luận (0)
Lily Nguyễn
3 giờ trước (15:51)

Tham khảo nhé bạn hihi

1. Truyền động ma sát - truyền động đai:

- Gồm 3 bộ phận chính: Bánh dẫn, bánh bị dẫn, dây đai.

2. Truyền động ăn khớp:

- Truyền động bánh răng

- Truyền động xích.

Theo mình là vậy nha! 

Bình luận (0)
Đông Hải
4 giờ trước (14:54)

C

Bình luận (0)
Chu Diệu Linh
3 giờ trước (15:09)

C

Bình luận (0)
Đông Hải
4 giờ trước (14:50)

k hoàn toàn

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
4 giờ trước (14:51)

Không hoàn toàn

Bình luận (0)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)