nguyễn uyên
3 giờ trước (21:09)

giúp vs ạ^^

 

Bình luận (0)
Trịnh Long
3 giờ trước (21:10)

4P + 5O2 ---> 2P2O5

0,2 .....0,25

=> V = 0,25 . 22,4 = 5,6 (l)

Bình luận (0)
Trần Mạnh Nguyên
3 giờ trước (21:12)

4P + 5O2 ---> 2P2O5

nP=0,25mol

=> V = 0,25 . 22,4 = 5,6 (l)

Bình luận (0)
T.T.A
2 giờ trước (22:25)

Ta có: p= 29

           n= p+7= 29+7 =36

           e= p= 29

Tổng số hạt trong nguyên tử là:

29+36+29=94(nguyên tử)

KL: 94 nguyên tử 

Bình luận (0)
Adrien Hoan
5 giờ trước (19:37)

a. Vì số p = số e nên 2p + n = 40 => 2p + 20 = 40 => p = 10 = e

=> X có 2 lớp e, lớp 1 có 2e, lớp 2 có 8e.

b. Tổng số hạt = 2p + n = 40 (hạt)

Bình luận (0)
Bảo Chu Văn An
11 giờ trước (13:16)

Đổi: 2 yến = 20 kg
Khối lượng bao gạo thứ ba là:
\(\left(20+35\right) : 2=27,5\) (kg)
Khối lượng gạo trong ba bao là:
\(20+35+27,5=82,5\) (kg)

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Khánh Linh
11 giờ trước (13:17)

Đổi 2 yến = 20kg

Tổng số kg của bao thứ 1 và thứ 2 là :

 35 + 20 = 55(kg)

Bao thứ 3 nặng số kg là :

 55 : 2 = 27,5(kg)

Số lượng gạo trong 3 bao là :

 55 + 27,5 = 82,5(kg)

Bình luận (0)
Adrien Hoan
Hôm qua lúc 16:01

Số đơn vị điện tích hạt nhân = số proton = số electron. Ở đây là +8

Bình luận (0)
Anime khắc nguyệt
Hôm qua lúc 16:05

Số đơn vị điện tích hạt nhân là : 8
=> số   electron bằng số proton 

Bình luận (0)
thhhh
Hôm kia lúc 19:49

mik cần gấp 

giúp mik nha

Bình luận (0)
tv foxb
Hôm kia lúc 19:31

......

Bình luận (0)
POP POP
Hôm kia lúc 19:33

Cái mâm, cái tủ lạnh

Đó là thí dụ, chứ nhà thì nhiều cái lắm em

Bình luận (0)