-Sử dụng năng lượng gió để giê lúa.

 - Làm quay tua bin phát điện.

Bình luận (0)
Hồng Trần²ᵏ⁸(leo)
11 tháng 4 lúc 21:33

điều hòa khí hậu, làm khô, chạy động cơ gió…

sử dụng năng lượng gió để giê lúa.

Bình luận (0)
Minh Anh
11 tháng 4 lúc 21:36

2 ví dụ về sử dụng năng lượng gió của gia đình:

- Làm khô quần áo

- Làm quay quạt thông gió 

Bình luận (0)
Bricky
8 tháng 4 lúc 20:09

Trả lời câu hỏi -> Kiếm được điểm -> Lên cấp nhé bạn!

Bình luận (2)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN