Nguyễn Minh Vũ 4B, 5B
Xem chi tiết

Quá trình trao đổi chất

Bình luận (0)
Nguyễn Minh Vũ 4B, 5B
Xem chi tiết
Hào Lê Thị
21 giờ trước (21:40)

Vi-ta-min C.

Bình luận (1)
jisoojennie
Xem chi tiết
kenin
Hôm qua lúc 19:28

Trường học thời Hậu Lê nhằm đào tạo những người trung thành vói chế độ phong kiến và nhân tài cho đất nước.

Bình luận (0)
Team LCPT
Hôm qua lúc 19:30

Trả lời:

-Về tổ chức trường học: Nhà Hậu Lê cho dựng nhà Thái học, dựng lại Quốc Tử Giám. Tại đây có lớp học, có chỗ ở cho học sinh và cả kho sách.

-Về người được đi học: Trường thu nhận con cháu vua và các quan và những con em gia đình thường dân học giỏi.

-Về nội dung học: Học về Nho giáo, phải học thuộc những điều Nho giáo dạy.

-Về nền nếp thi cử: Ba năm có một kì thi Hương ở địa phương và thi Hội ở kinh thành. Những người đỗ kì thi Hội sẽ được dự kì thi Đình để chọn tiến sĩ.

Bình luận (0)
jennie blackpink
Hôm qua lúc 19:32

đào tạo những người trung thành vói chế độ phong kiến và nhân tài cho đất nước.

Bình luận (0)
Thuý An Võ Thị
Xem chi tiết
Trần Gia Hân
Xem chi tiết
Nguyễn Đức Anh
4 tháng 2 lúc 14:00

1 . Xuống đất   2. từ Sai  3. Nhà Trắng ở Mỹ   4 . ko biết :(  5 .   tháng Ba và tháng Tư 

Bình luận (3)
Trần Gia Hân
Xem chi tiết
nguyễn tiến thành
4 tháng 2 lúc 13:49

20 ngàn đồng 

một thằng mù một tô 

ba của thằng điếc một tô

Bình luận (1)
Trần Gia Hân
Xem chi tiết
9323
6 tháng 2 lúc 13:13

1. Bà đó bị bò đá, mất năm 73 tuổi (bả bay -> bảy ba)

2. Con kiến nói: "Em có bầu với anh rồi"

3. Câu cá

4. Con ong sống trên cây còn con trai sống dưới nước.

5. Bà đi tàu ngầm

Bình luận (0)
Đỗ Quyên
Xem chi tiết
NGUYỄN THANH TÀI
3 tháng 2 lúc 9:04

1. Thể rắn sang thể lỏng: sự nóng chảy.

2.Thể lỏng sang thể rắn:sự đông đặc

3.Thể lỏng sang thể khí:sự hóa hơi

4.Thể khí sang thể lỏng:sự ngưng tụ

5.Thể rắn sang thể khí:sự thăng hoa

6.Thể khí sang thể rắn:sự ngưng kết

Bình luận (0)
POP POP
3 tháng 2 lúc 9:06

(1): Sự nóng chảy

(2): Sự đông đặc

(3): Sự bay hơi

(4): Sự ngưng tụ

(5): Sự thăng hoa

(6): Sự ngưng tụ

Bình luận (0)
9323
3 tháng 2 lúc 11:14

1.Thể rắn sang thể lỏng: sự nóng chảy.

2.Thể lỏng sang thể rắn: sự đông đặc.

3.Thể lỏng sang thể khí: sự bay hơi.

4.Thể khí sang thể lỏng: sự ngưng tụ.

5.Thể rắn sang thể khí: sự thăng hoa.

6.Thể khí sang thể rắn: sự ngưng kết.

Bình luận (3)
Cơ Lại
Xem chi tiết
dũng phan
3 tháng 2 lúc 16:40

Các hiện tương dông, bão gây thiệt hại rất nhiều về nhà cửa. Cơn bão càng lớn, thiệt hại về người và của càng nhiều. Bão thường làm gãy đổ cây cối, làm nhà cửa bị hư hại. Bão tó có lốc có thể cuốn bay người, nhà cửa, làm gãy, đổ cây cối, gây thiệt hại về mùa màng, gây tai nạn cho máy bay, tàu thuyền 

 

Bình luận (0)
Trần Thị Hạ Giang
Xem chi tiết