Hà Đức Thọ
Xem chi tiết

Sau khi tham khảo ý kiến từ Quản lí Hoc24.vn - Thầy Hà Đức Thọ. Nhiệm kì này sẽ có 1 vài điểm đặc biệt sau:

1. Các bạn TV khác vẫn tiếp tục đăng kí ứng tuyển CTV vào link form sau: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0EMqA4MeCKs1x-b8R9dbpAocIHtXO-4t_G16JRLDspiDJxA/viewform

GV và QL sẽ kiểm duyệt đơn đăng kí thêm 2 lần nữa vào đầu tháng 3 và đầu tháng 4, nếu các bạn đăng kí mới tích cực sẽ được xem xét và chọn làm CTV nhiệm kì 23. 

2. Các bạn sau khi trở thành CTV nhiệm kì 23, tiếp tục hoạt động và vẫn nhận thưởng nhiệm kì như các CTV từ đầu kì khác.

Bình luận (1)
Kiều Vũ Linh
20 tháng 2 lúc 17:35

Chúc mừng các CTV nhiệm kỳ 23 trong danh sách lần này nhé 😂

Bình luận (0)
HaNa
20 tháng 2 lúc 18:09

Chúc mừng mng nhaaa :>

Bình luận (0)
Trang Lê
Xem chi tiết
Khánh Đan
11 giờ trước (16:30)

6.1

a, \(CaCO_3+2HCl\rightarrow CaCl_2+CO_2+H_2O\)

\(MgCO_3+2HCl\rightarrow MgCl_2+CO_2+H_2O\)

100nCaCO3 + 84nMgCO3 = 14,2 (1)

Có: \(n_{CO_2}=n_{CaCO_3}+n_{MgCO_3}=\dfrac{3,7185}{24,79}=0,15\left(2\right)\)

Từ (1) và (2) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}n_{CaCO_3}=0,1\left(mol\right)\\n_{MgCO_3}=0,05\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

⇒ mCaCO3 = 0,1.100 = 10 (g)

mMgCO3 = 0,05.84 = 4,2 (g)

b, Theo PT: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{CaCl_2}=n_{CaCO_3}=0,1\left(mol\right)\\n_{MgCl_2}=n_{MgCO_3}=0,05\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

⇒ m muối = mCaCl2 + mMgCl2 = 0,1.111 + 0,05.95 = 15,85 (g)

6.2

PT: \(2KOH+SO_3\rightarrow K_2SO_4+H_2O\)

\(HNO_3+NaOH\rightarrow NaNO_3+H_2O\)

\(Ca\left(OH\right)_2+CO_2\rightarrow CaCO_3+H_2O\)

 

Bình luận (0)
Đoàn Hồng Hạnh
Xem chi tiết
Khánh Đan
12 giờ trước (16:21)

\(CH\equiv CH\)\(CH\equiv C-CH_3\)\(CH_2=CH-CH=CH_2\)

Đáp án: C

Bình luận (0)
Khánh Đan
16 giờ trước (11:30)

Ta có: \(n_{CaO}=\dfrac{0,28}{56}=0,005\left(mol\right)\)

\(n_{H_2O}=\dfrac{100}{18}=\dfrac{50}{9}\left(mol\right)\)

PT: \(CaO+H_2O\rightarrow Ca\left(OH\right)_2\)

Xét tỉ lệ: \(\dfrac{0,005}{1}< \dfrac{\dfrac{50}{9}}{1}\), ta được H2O dư.

Theo PT: \(n_{Ca\left(OH\right)_2}=n_{CaO}=0,005\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow C\%_{Ca\left(OH\right)_2}=\dfrac{0,005.74}{0,28+100}.100\%\approx0,37\%\)

Bình luận (0)
Nguyễn Hà Quang Minh
Xem chi tiết
Gia Tue Truong
Xem chi tiết

\(m_{ddFeSO_4\left(sau\right)}=50+150=200\left(g\right)\\ m_{FeSO_4\left(tổng\right)}=\dfrac{152}{278}.50+150.9\%\approx40,84\left(g\right)\\ C\%_{ddFeSO_4}\approx\dfrac{40,84}{200}.100\%\approx20,42\%\)

Bình luận (0)
Khánh Đan
16 giờ trước (11:35)

Ta có: mAl = 4 (tấn) = 4000 (kg)

\(\Rightarrow n_{Al}=\dfrac{4000}{27}\left(kmol\right)\)

Theo PT: \(n_{Al_2O_3\left(LT\right)}=\dfrac{1}{2}n_{Al}=\dfrac{2000}{27}\left(kmol\right)\)

Mà: H = 90%

\(\Rightarrow n_{Al_2O_3\left(TT\right)}=\dfrac{\dfrac{2000}{7}}{90\%}=\dfrac{20000}{243}\left(kmol\right)\)

\(\Rightarrow m_{Al_2O_3\left(TT\right)}=\dfrac{20000}{243}.102=\dfrac{680000}{81}\left(kg\right)\)

Mà: %Al2O3 = 40%

\(\Rightarrow m_{bauxite}=\dfrac{m_{Al_2O_3\left(TT\right)}}{40\%}\approx20987,65\left(kg\right)\) ∼ 20,987 (tấn)

Bình luận (0)
Minh Hiếu
15 giờ trước (12:31)

`a)`

`2Al + 3ZnSO_4 ->  Al_2(SO4)_3 + 3Zn`

`=>x=2;y=3`

`4Mg +5 H_2SO_4 -> 4MgSO_4 + H_2S + 4H_2O`

`=>m=n=1`

`b)`

`2Al + 3ZnSO_4 ->  Al_2(SO4)_3 + 3Zn`

Tỉ lệ `:`

`2:3:1:3`

`4Mg +5 H_2SO_4 -> 4MgSO_4 + H_2S + 4H_2O`

Tỉ lệ `:`

`4:5:4:1:4`

Bình luận (0)
Minh Hiếu
Hôm qua lúc 18:04

`a)`

`2 kg = 2000g`

`m_(C) = 2000 . 96,6% = 1932(g)`

`m_(S)=2000 . 0,6%=12(g)`

`S + O_2 overset(t^o)(->) SO_2`

`TPT:n_(S) = n_(O_2) = 12/32=0,375(mol)(1)`

`C + O_2 overset(t^o)(->) CO_2`

`TPT:n_(C)=n_(CO_2) = (1932)/12=161(mol)(2)`

`(1);(2)`

`=>ΣV_(O_2 ) = (161+0,375) . 24,79=4000,48625(l)`

`=>V_(không\ khí) = 4000,48625 : 80%=5000,607813(l)`

`b)`

Khi đốt cháy nếu `C` dư sẽ tác dụng tiếp với `CO_2` theo phản ứng `:`

`C+CO_2 overset(t^o)(->) 2CO`

`c)`

Khi khí `CO` vào cơ thể người, `CO` kết hợp với hemoglonin trong máu sẽ ngăn máu tiếp nhận `O_2` nên các tế bào sẽ không nhận được `O_2` cung cấp năng lượng nên gây tử vong

Bình luận (0)