Hà Đức Thọ
Xem chi tiết
Dzịt
16 tháng 1 lúc 11:34

Hy vọng những bạn CTV mới trong nhiệm kỳ lần này đều sẽ có trách nhiệm và làm việc đàng hoàng ha :33

Bình luận (2)
POP POP
16 tháng 1 lúc 16:06

Kì này các bạn CTV sẽ được xem xét về độ tuổi, số lượng câu trả lời, số lượng GP, độ hoạt động gần đây, mức độ cống hiến với cộng đồng và đánh giá chung về thái độ làm việc - sinh hoạt. Các bạn yên tâm là sẽ lọc ra một đội ngũ CTV vừa chuyên môn vừa đạo đức!

Bình luận (5)
Khánh Linh
16 tháng 1 lúc 10:50

Chúc mừng nhiệm kì mới

Bình luận (3)
Trọng Nghĩa Nguyễn
Xem chi tiết
Anh Thư Bùi
Hôm qua lúc 10:13

Chika said that she didn't want to be a J- POP singer.

My friend asked why I didn't play Genshin Impact.

-

Câu gián tiếp

1, Lùi thì

loading...

2, Đổi trạng ngữ

loading...

3, Các dạng

a, Dạng câu kể: S+said/told/said to O+that+S(đổi ngôi nếu cần)+V(lùi thì)+.................

b, Dạng yes/no: S+asked/wanted to know/wondered+if/whether+S(đổi ngôi nếu cần)+V(lùi thì)+............

c, Dạng Wh-questions: S+asked/wanted to know/wondered+wh-question+S(đổi ngôi nếu cần)+V(lùi thì)+............

d, Dạng mệnh lệnh: S+told/asked+O+to V+..........

4, Các trường hợp không lùi thì

-Nếu câu gián tiếp nói về sự thật hiển nhiên, chân lý

-Khi tường thuật câu điều kiện loại 2, loại 3

-Khi tường thuật hành động đang xảy ra thì hành động khác xen vào(quá khứ tiếp diễn kết hợp quá khứ đơn)

Bình luận (3)
bbiLinh
Hôm qua lúc 10:10

1.Chika said that she didn't want to be a J-Pop singer

2.My friend asked why I didn't play Genshin Impact

Bình luận (2)
Study Account
Xem chi tiết
Minh Phương
24 tháng 5 lúc 8:49

kiểu viết lại câu rồi cho thêm từ trong ngoặc á

Bình luận (0)
Vo Nguyen Vi Bao Han
Xem chi tiết

1 Hung read a cook book.

2 Rebecca uses a lot of oil.

3 You feel sad today.

4 The doctor collects information.

5 My team and I practice every day.

6 Her grandparents learn English.

7 You use my toothbrush.

8 The knife fell.

9 Tim washed the dishes.

Bình luận (1)
Phan Lạc Long
22 tháng 5 lúc 21:40

1 Hung read a cook book.

2 Rebecca uses a lot of oil.

3 You feel sad today.

4 The doctor collects information.

5 My team and I practice every day.

6 Her grandparents learn English.

7 You use my toothbrush.

8 The knife fell.

9 Tim washed the dishes.

 

Bình luận (0)
Sinh Pham
Xem chi tiết
an pham
Xem chi tiết
Anh Thư Bùi
16 tháng 5 lúc 15:34

1d(Tham khảo c1)

2c

3a

4a

5c

6d

Bình luận (0)
Dương Quỳnh Nga
Xem chi tiết
Dương Quỳnh Nga
15 tháng 5 lúc 17:59

giúp m vs

 

Bình luận (0)
Thắng Phạm Quang
15 tháng 5 lúc 18:00

1+1=2

0\(\times\) 9999999999999999999 = 0

Bình luận (0)
Đức Duy OLM
15 tháng 5 lúc 18:01

2

0

Bình luận (0)
Dương Quỳnh Nga
Xem chi tiết
Đức Duy OLM
11 tháng 5 lúc 19:34

TRả lời câu hỏi, nếu đúng sẽ được các thầy cô hoc24h tick

Bình luận (9)
Dương Quỳnh Nga
11 tháng 5 lúc 19:36

là sao

 

 

Bình luận (0)
Tân Lò Thái
Xem chi tiết
Irene
10 tháng 5 lúc 20:47

yêu cầu đề lgi v ạ ?

 

Bình luận (0)
Sò nghêu
10 tháng 5 lúc 21:21

*Could /you /tell /me /how /use /computer?
→ Could you tell me how to use the computer?
*It/funny/read/the/comic
It is funny to read the comic.
*dogs/cats/fed/every morning
 Dogs and cats are fed every morning.

Bình luận (0)
Tân Lò Thái
10 tháng 5 lúc 21:37

how to xem câu trả lời ?

 

Bình luận (0)
Vũ khang
Xem chi tiết