NaYewCou
Nguyễn Ngọc Khánh Linh
1 giờ trước (22:55)

Nửa chu vi là:

160 : 2 = 80(m)

Ta có sơ đồ sau:

Chiều rộng: |---|---|

Chiều dài: |---|---|---|

Tổng số phần bằng nhau là:

2 + 3 = 5a)

Độ dài chiều rộng là:

80 : 5 x 2 = 32(m)

Độ dài chiều dài là:

80 - 32 = 48(m)

Diện tích vườn hoa là:

32 x 48 = 1536(m2)b)

 Diện tích lối đi là:

1536 x \(\dfrac{1}{24}\)=64(m2)
Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Khánh Linh
1 giờ trước (22:44)

Diện tích mảnh đất là : 40 x 30 = 1200 (m²)

Diện tích cái ao là : 20 x 20 = 400 (m²)

Diện tích vườn rau là : 10 x 8 = 80 (m²)

Diện tích vườn cây ăn quả là : 1200 - 400 - 80 = 720 (m²)

Bình luận (2)
Doraemon2611
1 giờ trước (22:45)

Diện tích mảnh đất hcn là: `40xx30=1200(m^2)`

Diện tích cái ao hình vuông là: `20xx20=400(m^2)`

Diện tích vườn rau hcn là: `10xx8=80(m^2)`

Diện tích trồng cây ăn quả là: `1200-400-80=720(m^2)`

Bình luận (0)
Phạm Germany Huy
1 giờ trước (23:00)

Diện tích mảnh đất là :

40 x 30 = 1200 (m²)

Diện tích cái ao là :

20 x 20 = 400 (m²)

Diện tích vườn rau là :

10 x 8 = 80 (m²)

Diện tích vườn cây ăn quả là :

1200 - 400 - 80 = 720 (m²)

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Khánh Linh
2 giờ trước (22:33)

Số người sau khi được bổ sung thêm là: 60 + 20 = 80 (người)

Chiều dài đoạn đường là: 4 + 8 = 12 ( km )

Số thời gian để 80 người đắp xong đoạn đường 4km là: 8 × 120 : 80 = 12 (giờ)

Số thời gian để 80 người đắp xong đoạn đường 5km là: 2 × 5 : 4 = 15 (giờ)

Bình luận (0)
Phạm Germany Huy
1 giờ trước (23:01)

Số người sau khi được bổ sung thêm là:

60 + 20 = 80 (người)

Chiều dài đoạn đường là:

4 + 8 = 12 ( km )

Số thời gian để 80 người đắp xong đoạn đường 4km là:

8 × 120 : 80 = 12 (giờ)

Số thời gian để 80 người đắp xong đoạn đường 5km là:

2 × 5 : 4 = 15 (giờ)

Bình luận (0)
NaYewCou
^JKIES Nguyễn^
2 giờ trước (22:30)

\(x+\dfrac{1}{8}=\dfrac{1}{5}\\ =>x=\dfrac{1}{5}-\dfrac{1}{8}\\ =>x=\dfrac{8-5}{40}\\ =>x=\dfrac{3}{40}\)

Bình luận (0)
Doraemon2611
2 giờ trước (22:30)

`x+1/8=1/5`

`x=1/5-1/8`

`x=8/40-5/40`

`x=3/40`

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Khánh Linh
2 giờ trước (22:31)

x = \(\dfrac{1}{5}\)-\(\dfrac{1}{8}\)

x = \(\dfrac{8-5}{40}\)

x = \(\dfrac{3}{40}\)

Bình luận (0)
Vũ Linh Trang
2 giờ trước (22:25)

giúp mình với

Bình luận (0)