pho tran
9 phút trước

ko bt

Bình luận (0)

\(x^2-5^2=\left(x-5\right)\left(x+5\right)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Văn Phúc
12 phút trước

= 471176

Bình luận (0)
29.Phương Thảo 7/4
11 phút trước

bấm máy tính là ra

 

Bình luận (0)
Thanh Hoàng Thanh
13 phút trước

3x(x - y) + 4x - 4y  = 3x(x - y) + 4(x - y) = (3x + 4) (x - y). 

Bình luận (0)
Dzịt
13 phút trước

\(3x\left(x-y\right)+4\left(x-y\right)=\left(3x+4\right)\left(x-y\right)\)

Bình luận (0)
Triệu Hà Chi
10 phút trước

3x(x-y)+4x-4y=3x(x-y)+4(x-y)=(x-y)(3x+4)

 

Bình luận (0)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)