Quang Nhân
5 giờ trước (11:06)

Hiện tượng xảy ra với quả cầu này khi đưa một thanh A bị nhiễm điện dương lại gần quả cầu là: quả cầu bị hút về phía thanh A.

Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7
Bình luận (0)
Quang Nhân
5 giờ trước (10:44)

Khi lạnh đi thì trọng lượng riêng tăng lên. 

Bình luận (0)
Mr. Đăng Khoa (61)
4 giờ trước (11:44)

Tăng lên nhé !

Bình luận (0)
Trần Nguyên Đức
28 phút trước

\(- \quad\text{Khi lạnh đi, khối lượng không đổi và thể tích giảm đi} \\ \Rightarrow \text{Trọng lượng riêng giảm đi}\)

Bình luận (0)
Thanh Hoàng Thanh
4 giờ trước (11:57)

P = 10m = 10.60 = 600N

F = P = 600N

Hiệu suất của ròng rọc là:  H = \(\dfrac{F}{F1}\).100% = \(\dfrac{600}{800}\).100% = 75%

 

Bình luận (0)
Nguyễn Thanh Hằng
3 giờ trước (12:44)

a/ Thời gian xe đầu đi trong nửa đoạn đường đầu :

\(t_1=\dfrac{\dfrac{1}{2}s}{v_1}=\dfrac{s}{90}\left(h\right)\)

Thời gian xe 2 đi trong nửa đoạn đường còn lại :

\(t_2=\dfrac{\dfrac{1}{2}s}{v_2}=\dfrac{s}{60}\left(h\right)\)

Vận tốc trung bình của xe 1 là :

\(v_{tb}=\dfrac{s}{t}=\dfrac{s}{s\left(\dfrac{1}{90}+\dfrac{1}{60}\right)}=36\left(km\backslash h\right)\)

Quãng đường xe 2 đi trong nửa tgian đầu :

\(s_1'=v_1'.\dfrac{t}{2}=22,5t\left(km\right)\)

Quãng đường xe 2 đi trong nửa tgian thứ 2 :

\(s_2'=v_2'.\dfrac{t}{2}=15t\left(km\right)\)

Vận tốc trung bình của xe 2 :

\(v_{tb}=\dfrac{s}{t}=\dfrac{22,5t+15t}{t}=37,5\left(km\backslash h\right)\)

Vậy xe 2 đến B nhanh hơn. 

 

 

Bình luận (0)

Bạn đó không tách được quả cầu ra khỏi vòng. Vì khi hơ nóng cả quả cầu bằng nhôm và vòng bằng sắt, sự nở ra vì nhiệt của nhôm nhiều hơn sắt.

Bình luận (0)

Không tách được quả cầu nhôm vì nhiệt nhiều hơn sắt nên khi bị hơ nóng càng bị siết chặt hơn vào trong vòng sắt.

Bình luận (0)
❄Serious Ƙiйɠ乡
17 giờ trước (22:38)

Bạn đó không tách được quả cầu ra khỏi vòng. Vì khi hơ nóng cả quả cầu bằng nhôm và vòng bằng sắt, sự nở ra vì nhiệt của nhôm nhiều hơn sắt.

Bình luận (3)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN