QEZ
3 giờ trước (9:21)

xem lại đề đc ko bn chứ nước đá -200oC thì cả thau đóng băng à :))\

 

 

Bình luận (0)
Aurora
2 giờ trước (10:13)

a, Nhiệt lượng thau nhôm tỏa ra khi hạ từ 20°C đến \(0^oC\) là

\(Q_1=880.0,3.20=5280\left(J\right)\)

 Nhiệt lượng nước nhôm tỏa ra khi hạ từ 20°C đến \(0^oC\) là

\(Q_2=4200.0,5.20=42000\) ( J )

Nhiệt lượng cần thiết để nước đá tăng từ -200°C đến  \(0^oC\) là

\(Q_3=2100.0,2.200=84000\) ( J )

Nhiệt lượng cần thiết để làm tan 0,2 kg nước đá là 

\(Q_4=3,4.10^5.0,2=68000\left(J\right)\)

Ta thấy \(Q_1+Q_2< Q_3+Q_{\text{4}}\) nên nước đá không tan hết

b, Vì \(Q_1+Q_2< Q_3\) nên nước đá chưa bắt đầu tan. 

0,5 kg nước cũng sẽ biến thành đá. Nhiệt độ cân bằng bé hơn 0

=)))) Đến đây thì mình chịu. Có lẽ nước đá chỉ ở tầm -20°C thôi. lúc đó nước đá tan đi một it. chứ đề này thấy sai sai

 

Bình luận (0)
Aurora
2 giờ trước (10:29)

Nhiệt lượng cần thiết để đun sôi ấm nước  là :

Q = (0,5 . 660 + 2. 4200) . ( 100 - 25 ) = 654750 J 

Theo nhứ đã biết, quy chế truyền nhiệt là đến khi hai vật bằng nhau thì ngừng lại. Giới hạn nhietj độ của nhôm lag 660 độ nhưng giới hạn của nước là 100 đọ. Trong khi ấm hoạt động nhiệt ddojj của nhôm đã lên quá 100 độ C nhưng vì truyền cho nước nên tối đa là 100 tại thời điểm nước sôi

i

Bình luận (0)
QEZ
4 giờ trước (8:52)

Dn=1000

lập tỉ số \(\dfrac{D_n}{D_d}=\dfrac{V_d}{V_n}\Rightarrow D_d=\dfrac{D_n.V_n}{V_d}=...\)

Bình luận (0)
trần đưc thái
19 giờ trước (17:04)

a, đổi 15 tấn=15000kg

đổi 

áp dụng : \(m=D.V=>D=\dfrac{m}{V}=\dfrac{\text{15000000}}{10}=1,5.10^6\left(g/cm^3\right)\)

vậy khối lượng riêng của cát là...

b, đổi \(1,2m^3=1,2.10^6cm^3\)

=>khối lượng 1,2m^3 cát: \(m1=1,5.10^6.1,2.10^6=1,8.10^{18}g=1800000000kg\)

=> trọng lượng \(P=10m1=1,8.10^{10}\left(N\right)\)

 

 

Bình luận (0)
Bế Quân
20 giờ trước (16:40)

một máy đóng cọc có quả nặng rơi từ độ cao 5 m đập đến đập vào cọc móng sau đó bị đóng sâu vào đất 40m cho biết khi va chạm búa máy đã truyền 80% công của nó cho cọc lực cản của đất đối với cọc là 10000n tính khối lượng quả nặng ?

Bình luận (0)
QEZ
4 giờ trước (8:46)

công của lực cản \(A_c=F_c.S=10000.0,4=4000\left(J\right)\)

công do quả nặng sinh ra \(A=80\%m.h.10=40m\)

mà \(A=A_c\Rightarrow m=100\left(kg\right)\)

Bình luận (0)
QEZ
21 giờ trước (15:39)

a, lần 1 cho quả cân vào bình B, cân bằng ta có \(m_2C_2\left(74-24\right)=m_3C_1\left(24-20\right)\left(1\right)\)

lần 2 cho quả cân bình A

\(m_2C_2.\left(72-24\right)=m_1C_1.\left(74-72\right)\left(2\right)\)

chia 2 vế (1) cho (2)

\(\dfrac{50}{48}=4m_3\Rightarrow m_3\approx0,26\left(kg\right)\)

b, lần 3 cho cân lại bình B

\(m_2C_2\left(72-x\right)=m_3C_1\left(x-24\right)\left(3\right)\)

chia 2 vế (3) cho (1) \(\Rightarrow x=27,5^oC\)

 

Bình luận (0)
QEZ
21 giờ trước (15:20)

lạ nhỉ sao ý a mik làm ko ra đúng kq v

Bình luận (0)
Ngọc ngộ nghĩnh
22 giờ trước (14:32)

Bạn tham khảo ở link này nha

https://hoidap247.com/cau-hoi/2029464

Bình luận (2)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN