Dzịt
43 phút trước

Ta có: \(V=\dfrac{m}{D}=\dfrac{682,5:1000}{10500}=6,5\cdot10^{-5}m^3\)

\(\Rightarrow F_A=dV=10000\cdot6,5\cdot10^{-5}=0,65N\)

Bình luận (0)
La Lạc Diêu
51 phút trước

giup1 mik với

 

Bình luận (0)
Dzịt
50 phút trước

\(1,36\left(km\right)=1360\left(m\right)\)

\(\Rightarrow t=s:v=1360:340=4\left(s\right)\)

Bình luận (0)
Chanh Xanh
49 phút trước

vì coi như ánh sáng chuyển đi tức thời 

nên thời gian từ khi ngưòi đó thấy chớp đến khi nghe thấy là thời gian am truyền đi

S=1,36(km)=1360(m)

Vậy ngưòi đó sẽ nghe thấy sấm sau:

t= \(\dfrac{s}{v}\) =\(\dfrac{1360}{340}\)=4[s]

Bình luận (0)
Chanh Xanh
1 giờ trước (17:01)

Tham khaor

 

Một ngày có 

60.60.24 = 86400 giây 

=> Số giọt nước bị rò trong 1 ngày là 

86400.2 = 172800 giọt

=> Lượng nước bị rò trong 1 ngày là : 

172800 : 20 = 8640 cm3 = 0,00864 m3 

=> Số tiền lãng phí nước rò rỉ trong 1 tháng là 

0,00864 x 10000 = 86,4 đồng 

  
Bình luận (0)
Tô Hà Thu
1 giờ trước (17:13)

S R N I G G' S

\(\Rightarrow i=90^o-40^o=50^o\)

\(i=i'\Leftrightarrow i'=50^o\)

c,

S R N I a r

Đầu tiên quay tia phản xạ 1 góc : \(50^o+50^o+40^o=140^o\) theo ngược chiều kim đồng hồ

\(\Rightarrow ihợpvớii':40^o\)

\(\Rightarrow i=40^o:2=20^o\)

\(i'=i\Leftrightarrow i'=20^o\)

Sau đó vẽ tia pháp tuyến NI , sao cho NI là phân giác của \(\widehat{SIR}\)

Vẽ gương vuông góc vs NI

\(a=90^o-20^o=70^o\)

\(\Rightarrow\) Gương phải quay 1 góc 70o

Bình luận (0)
Trường Nguyễn Công
1 giờ trước (16:52)

đề thiếu à
trong nửa sau quãng đường thì người đó đi như thế nào ?

Bình luận (0)
Thuy Bui
2 giờ trước (16:48)

c

Bình luận (0)
NaOH
1 giờ trước (16:56)

D. 0,1

Bình luận (0)
NaOH
1 giờ trước (17:00)

Bạn xem lại công suất định mức nhé, tại ít khi nó nhỏ như 100W

Nếu công suất định mức là 1000W thì C.1kWh đúng

Bình luận (0)
S - Sakura Vietnam
2 giờ trước (16:38)

lỗi r bn

Bình luận (0)
Vy Uyên Trần
2 giờ trước (16:40)

ảnh hay là đề bị lỗi rồi

Bình luận (0)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)