Thiên Sadboiz
Xem chi tiết
Thiên Sadboiz
8 giờ trước (11:31)

Cứuuu🙏

Bình luận (0)
Thiên Sadboiz
8 giờ trước (11:40)

Cứuuuuuuu

Bình luận (0)
TV Cuber
7 giờ trước (12:49)

tóm tắt :

`A = 300kJ = 300000J`       lực kéo của đọng cơ là

`s =1,5km=1500m`              `F=A/s = 300000/1500=200N`

`___________`

`F = ?(N)`

 

Bình luận (0)
Thiên Sadboiz
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Thiện Nhân
8 giờ trước (11:20)

A=F⋅s=150(kJ)

=>s=\(\dfrac{A}{F}\) =\(\dfrac{150.1000}{300}=500\left(m\right)\) 

Vậy quãng đg xe đi đc là 500 m

Bình luận (1)
Thiên Sadboiz
8 giờ trước (11:26)

Ét ô ét🙏

Bình luận (1)
Thiên Sadboiz
8 giờ trước (11:26)

Ét ô étttttt

Bình luận (0)
Thanh Trần
Xem chi tiết
hyy hii
Xem chi tiết
Bảo Chu Văn An
Hôm qua lúc 18:12

Ta có S đi được 1 quãng đường nhất định, đổi ra phân số ta có 3/3, mà quãng đường S1 trải 1/3 trong đó, vì vậy muốn tìm S1 ta lấy S nhân 1/3.

Bình luận (1)
lua do fff
Xem chi tiết
Dzịt
Hôm qua lúc 14:57

Đổi: \(20dm^3=0,02m^3\)

Khối lượng riêng của vật:

\(D=\dfrac{m}{V}=\dfrac{25}{0,02}=1250\left(\dfrac{kg}{m^3}\right)\)

Đổi: \(60dm^3=0,06m^3\)

Khối lượng của vật khi \(V=0,06m^3\):

\(m=DV=1250\cdot0,06=75\left(kg\right)\)

Bình luận (0)
Nghi
Xem chi tiết
Dzịt
Hôm kia lúc 21:39

a. \(\dfrac{U_1}{U_2}=\dfrac{n_1}{n_2}\Rightarrow U_2=\dfrac{U_1\cdot n_2}{n_1}=\dfrac{1000\cdot50000}{500}=100000V\)

b. \(P_{hp}=R\cdot\dfrac{P^2}{U^2}=150\cdot\dfrac{600000^2}{100000^2}=5400\)W

c. Ta có: \(\dfrac{U_1}{U_2}=\dfrac{n_1}{n_2}\Rightarrow U_2=\dfrac{U_1\cdot n_2}{n_1}=\dfrac{1000\cdot1000000}{500}=1000000V\)

Vậy HĐT tăng 100 lần thì công suất hao phí giảm 10000 lần

Bình luận (0)
Dzịt
Hôm kia lúc 21:33

Điện trở:

\(R=2\cdot0,75\cdot40=60\Omega\)

Công suất hao phí:

\(P_{hp}=R\cdot\dfrac{P^2}{U^2}=60\cdot\dfrac{30000^2}{20000^2}=135\)W

Bình luận (0)