công cơ học là công của lực.

vd: con bò đang kéo một chiếc xe đi trên đường.

Bình luận (0)
Nhưn Ngốc Nghếch
1 giờ trước (20:32)

\(A=F\cdot s\cdot cos\alpha=100\cdot20\cdot cos60^0=100\cdot20\cdot\dfrac{1}{2}=1000\left(J\right)\)

Bình luận (0)

Giải thích các bước giải:

Công của lực đó khi thùng gỗ trượt 20m là:

A=Fscos 60= 100.20.0,5=1000(J)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN