Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lưu học sinh đang ở nước ngoài , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 68
Số lượng câu trả lời 118
Điểm GP 14
Điểm SP 80

Người theo dõi (12)

fghrf
Ẩn danh
________
Ẩn danh

Đang theo dõi (4)

Akai Haruma
Ẩn danh
Sinh Viên NEU
HOC24 CONFESSIONS