Hỏi bài Online

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

ĐỀ: Trường THCS Trường Sa

Lớp: 8

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I

A.Phần văn bản

-Trong lòng mẹ (Nguyên Hồng)

''Xe chạy chầm chậm ...thơm tho lạ thường''

-Tức nước vỡ bờ (Ngô Tất Tố)

Người nhà lí trưởng hình như...tôi không chịu được...''

-Lão Hạc ( Nam Cao)

''Hôm sau lão Hạc sang nhà tôi...Lão hu hu khóc''

không! Cuộc đời chưa hẳn...cụ thà chết chứ không chịu bán đi một sào

*. Yêu cầu: Nắm được tác phẩm (xuất xứ hoặc hoàn cảnh ra đời) thể loại, phương thức biểu đạt, nội dung, nghệ thuật của bài, chú ý nắm các chi tiết, hình ảnh hay, có nhiều ý nghĩa của mỗi đoạn văn. Viết đoạn văn nêu cảm nhận về nội dung, nhân vật trong đoạn trích theo cách trình bày: tổng - phân - hợp, diễn dịch quy nạp.

B. Phần tiếng việt

- Tường từ vựng:Nắm được khái niệm trường từ vựng, xác lập trường từ vựng, vận dụng kiến thức về trường từ vựng khi đọc hiểu và tạo lập văn bản.

-Trường tượng hình, trường tượng thanh: Nhận biết và nêu công dụng của trường tượng hình và trường tượng thanh. Biết sử dụng trường tượng hình và trường tượng thanh một cách phù hợp.

- Tình thái từ: Nắm được khái niệm, chỉ ra các loại tình thái từ, cách sử dụng tình thái từ

Lưu ý: Biết xác định các kiến thức tiếng việt trong các đoạn văn của ba văn bản trên

C.Phần tập làm văn

- Chủ đề: Viết bài tập làm văn tự sự đan xen miêu tả và biểu cảm

-Yêu cầu: Nắm được những lý thuyết chung về văn tự sự đan xen miêu tả và biểu cảm, các bước làm bài văn

- Các đề bài cần luyện tập

Đề 1: Kể lại ngày đầu tiên đi học của em

Đề 2: Đóng vai nhân vật bé Hồng, kể lại đoạn trích ''Trong lòng mẹ'' của tập hồi kí ''Những ngày thơ ấu''- nhà văn Nguyên Hồng

Đề 3: Đóng vai người hàng xóm kể lại câu chuyện Lão Hạc bán chó trong truyện Lão Hạc của nhà văn Nam Cao.

0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.