minh nguyet
18 phút trước

27A

28C

29C

30C

31C

32A

33A

34D

Bình luận (0)
Ruynn
32 phút trước

Sự phân hóa khí hậu tác động đến sản xuất nông nghiệp, cho phép nước ta đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi phù hợp với đặc điểm sinh thái từng vùng.

Bình luận (0)
Nguyễn Duy Khang
14 phút trước

Không có mô tả.

Bình luận (0)
Minmin
Tử Nguyệt Hàn
38 phút trước

a)
=\(6\sqrt{7}-4\sqrt{6}+4\sqrt{6}-6\sqrt{7}=0\)
b)
\(=10\sqrt{5}-6\sqrt{2}-10\sqrt{5}+4\sqrt{2}=-2\sqrt{2}\)
c)
\(=5\sqrt{3}-4\sqrt{2}+9\sqrt{3}+4\sqrt{2}=14\sqrt{3}\)
d)
\(=50\sqrt{2}+10\sqrt{3}-30\sqrt{3}-60\sqrt{2}=-10\sqrt{2}-20\sqrt{3}\)

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Minh
38 phút trước

\(a,=6\sqrt{7}-4\sqrt{6}+4\sqrt{6}-6\sqrt{7}=0\\ b,=10\sqrt{5}-6\sqrt{2}-10\sqrt{5}+4\sqrt{2}=-2\sqrt{2}\\ c,=5\sqrt{3}-4\sqrt{2}+9\sqrt{3}+4\sqrt{2}=14\sqrt{3}\\ d,=50\sqrt{2}+30\sqrt{3}-30\sqrt{3}-60\sqrt{2}=-10\sqrt{2}\)

Bình luận (0)
Nguyễn Duy Khang
36 phút trước

\(a,3\sqrt{28}-2\sqrt{24}+\sqrt{96}-2\sqrt{63}\\ =3.2\sqrt{7}-2.2\sqrt{6}+4\sqrt{6}-2.3\sqrt{7}\\ =6\sqrt{7}-4\sqrt{6}+4\sqrt{6}-6\sqrt{7}=0\)

\(b,5\sqrt{20}-2\sqrt{18}-2\sqrt{125}+\sqrt{32}\\ =5.2\sqrt{5}-2.3\sqrt{2}-2.5\sqrt{5}+4\sqrt{2}\\ =10\sqrt{5}-6\sqrt{2}-10\sqrt{5}+4\sqrt{2}\\ =-2\sqrt{2}\)

Bình luận (0)
Dzịt
38 phút trước

Tham khảo:

undefined

Bình luận (0)
luna
24 phút trước

tham khảo:

undefined

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN