1. a

2. an

3. the

4. a

5. a

6. a

7. the

8. the

9. an

10. the 

Bình luận (0)
Khinh Yên
31 phút trước

1, the
2, an
3, the
4, a
5, a
6, the
7, the
8, the
9, An
10, the

Bình luận (0)

It has two wings. It can sing and fly.

Bình luận (0)

It has two wings. It can sing and fly. 

Bình luận (0)
Lê Michael
35 phút trước

Số học sinh nam so với cả khối :

`120:300=0,4=40%`

Một nữa số học sinh trong trường :

`300:2=150(học-sinh)`

Số học sinh nam so với nữa trường :
`120:150= 0,8=80%`

Vậy....

Bình luận (1)
neji
32 phút trước

                                            giải

a, Tỉ số phần trăm của số học sinh nam so với số học sinh khối 6 là:

120/300 x 100% = 120x100/300%=12000/300% = 40%

b.Số học sinh nữa là:

300-120=180 (học sinh)

 Tỉ số phần trăm của số học sinh nam so với số học sinh nữa trong trường là:

120/180x100%=120x100/180%=12000/180% \(\approx\)66,7%

 

Bình luận (0)
Khinh Yên
32 phút trước

will get

am going to wash

are you going to paint

will call

is going to fall

am going to buy 

will show

will have

is going to have

will remember

Bình luận (0)
Khinh Yên
44 phút trước

the
x
x
the
the
x
x
x
the
the
the
x

Bình luận (1)
neji
46 phút trước

Em sẽ :

+Nhắc nhở bạn  hãy nhặt được của rơi trả người đánh mất . Không nên tự tiện tiêu tiền của người khác.

Bình luận (0)
Anime khắc nguyệt
42 phút trước

Nếu em là anh B em sẽ khuyên ngăn anh A ko nên làm như vậy . Bởi vì ví tiền đó ko phải là của anh A , ko đc tự tiện dùng đồ của ng khác . Nên đưa ví tiền đó tới đồn cảnh sát để tìm lại ng đã làm mất 

Bình luận (0)
Kirigaya Hiroshi
33 phút trước

Anh B sẽ hỏi: Sao bạn Tham lam thế. Mười triệu cũng lấy, người ta trách cho. Nếu như chủ nhân nó lại mà tìm ko thấy. Báo công an, khi công an tìm đến anh thì anh biết giải thích sao. Người ta sẽ quy cho anh cái tội ăn cắp tiền của người khác tới khi đó hối hận cũng méo được.

Bình luận (0)
neji
40 phút trước

  “Dân phu kể hàng trăm con người từ chiều đến giờ hết sức giữ gìn, kẻ thì thuổng, người thì cuốc, kẻ đội đất, kẻ vác tre nào đắp, nào cừ, bì bõm dưới bùn lầy ngập quá khủy chân, người nào người nấy lướt thuớt như chuột lột.Tinh cảnh trông thật là thảm.

        Tuy trống đánh liên thanh, ốc thổi vô hồi, tiếng người xao xác gọi nhau sang hộ, nhưng xem chừng ai cũng mệt lử cả rồi. Ấy vậy mà trên trời thời vẫn mưa tầm tã trút xuống, dưới sông thời nước cứ cuồn cuộn bốc lên. Than ôi! Sức người khó lòng địch nổi với sức trời! Thế đê không sao cự lại với thế nước! Lo thay! Nguy thay! Khúc đê này hỏng mất.”

TD:

+Thể hiện hình ảnh khổ cực, vất vả của người dân khi đang ra sức cứu khúc đê làng

+Bộc lộ cảm xúc căm ghét của tác giả đối với tên quan mẫu phụ khi hắn làm lơ và không sẵn sàng mở lòng giúp những người dân ngoài kia đang khổ sở khi đê vỡ

Bình luận (2)
NGUYỄN THANH TÀI
31 phút trước

`-` Từ láy:giữ gìn;đội đất;nào cừ;bì bõm;lướt thuớt;xao xác;tầm tã;cuồn cuộn

`-` Tác dụng của các từ láy sau:

`+` Từ láy "giữ gìn;đội đất;nào cừ;bì bõm;lướt thuớt" nhằm làm tăng sức gợi cảm cho bài văn,giúp chúng ta hình dung ra cảnh những người dân đi hộ đê và nêu lên cảm súc khốn khổ khi người dân đi hộ đê.

`+` Từ láy "lướt thuớt;xao xác;tầm tã;cuồn cuộn" có tác dụng làm tăng sức miêu tả của bài,cho ta hình dung được những thiên tai mà người dân gặp được khi đi hộ đê.

Bình luận (1)

1: \(=\left(\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{2}\right)+\left(\dfrac{-2}{3}+\dfrac{2}{3}\right)+\left(\dfrac{3}{4}-\dfrac{3}{4}\right)+\left(\dfrac{-4}{5}+\dfrac{4}{5}\right)+\left(\dfrac{5}{6}-\dfrac{5}{6}\right)+\left(\dfrac{-6}{7}+\dfrac{6}{7}\right)+\left(\dfrac{7}{8}\right)+1\)

=7/8+1

=15/8

2: \(P=\dfrac{1}{99}-\left(\dfrac{1}{1\cdot2}+\dfrac{1}{2\cdot3}+...+\dfrac{1}{98\cdot99}\right)\)

\(=\dfrac{1}{99}-\left(1-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3}+...+\dfrac{1}{98}-\dfrac{1}{99}\right)\)

=2/99-1=-97/99

3: \(=\left(\dfrac{-3}{4}-\dfrac{2}{9}-\dfrac{1}{36}\right)+\left(\dfrac{1}{3}+\dfrac{3}{5}+\dfrac{1}{15}\right)+\dfrac{1}{64}\)

\(=\dfrac{-27-8-1}{36}+\dfrac{5+9+1}{15}+\dfrac{1}{64}\)

=1/64

Bình luận (0)

uses crt;

var a:char;

begin

clrscr;

readln(a);

writeln(chr(ord(a)-1+32));

readln;

end.

Bình luận (1)

=>2(3150+5y)=10000

=>5y+3150=5000

=>5y=1850

hay y=370

Bình luận (1)
kodo sinichi
53 phút trước

`11000 - (3150 + y xx 5) xx 2 = 1000`

`=>        (3150 + y xx 5) xx 2 = 11000 - 1000`

`=>         (3150 + y xx 5) xx 2 = 10000`

`=>         3150 + y xx 5         =  10000 : 2`

`=>          3150 + y xx 5        =  5000`

`=>                     y xx 5        = 5000 - 3150`

`=>                     y xx 5       = 1850`

`=>                     y              = 370`    

Bình luận (0)