Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên 1 giờ trước (15:32)

Lời giải:

Chu vi hình tròn là:

$C=2r\pi=2.15.\pi =30\pi$ (cm)

Bình luận (1)
Thu Hồng
Thu Hồng Giáo viên 1 giờ trước (15:43)

Xin chào Trần Thành Long, vui

We don't live in the country  => thay a thành the với nghĩa của cụm từ "the country" là "nông thôn''.

The bank doesn't close until 4:30  => vì đã có trợ động từ does trong cấu trúc phủ định rồi nên động từ close theo sau sẽ không cần chia bạn nhé!

 

Hãy like để mình biết bạn thích câu trả lời từ mình nhé!

Bình luận (0)
tthnew
tthnew 3 giờ trước (14:17)

Thể tích hình hộp chữ nhật trên là:

\(V=a\cdot b\cdot c=5\cdot3\cdot2=30\left(dm^3\right)\)

Vậy có thể sếp được số hình lập phương có thể tích 1dm3 để đầy hộp trên là:

\(\dfrac{30}{1}=30\) (hộp)

Lâu chả giải toán lớp 5 chả biết trình bày đúng sai:v

Bình luận (0)
🍀🧡_Trang_🧡🍀
🍀🧡_Trang_🧡🍀 CTV 3 giờ trước (14:10)

Chu vi đường kính đó là:

6. 3,14 = 18,84 (dm)

Bình luận (0)
Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên 3 giờ trước (14:11)

Bài của bạn ngay từ cách viết tiêu đề đã sai về bản chất, dù người đọc vẫn có thể hình dung bạn đang muốn gì.

Cần sửa đề thành: Tính chu vi của hình tròn có đường kính $d=6$ (dm)

Lời giải:

Chu vi hình tròn (theo công thức) là:

$C=d\pi =6\pi$ (dm)

Bình luận (1)
🍀🧡_Trang_🧡🍀
🍀🧡_Trang_🧡🍀 CTV 3 giờ trước (14:17)

a) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là đề-xi-mét khối:

1cm3 = 0,001dm3

5,216m3 = 5216dm3     

13,8m= 13800dm3

0,22m= 220dm3

b) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là xăng-ti-mét khối:

1dm= 1000cm3

1,969dm= 1969cm3    

1414m= 1414000000cm3   

19,54m3 = 19540000cm3

Bình luận (0)
🍀🧡_Trang_🧡🍀
🍀🧡_Trang_🧡🍀 CTV 3 giờ trước (14:08)

a) Đọc các số đo:

15m3: mười lắm mét khối

205m3: hai trăm linh năm mét khối

\(\dfrac{25}{100}m^3\): hai mươi lăm phần một trăm mét khối

0,911m3: không phẩy chín trăm mười một mét khối

b) Viết các số đo thể tích:

Bảy nghìn hai trăm mét khối: 7200m3

Bốn trăm mét khối: 400m3

Một phần tám mét khối: \(\dfrac{1}{8}\)m3

Không phẩy không năm mét khối: 0,05m3

Bình luận (0)
Quang Nhân
Quang Nhân 3 giờ trước (13:53)

\(C+O_2\underrightarrow{t^0}CO_2\) ( Cacbon dioxit) 

\(4P+5O_2\underrightarrow{t^0}2P_2O_5\)( Diphotpho pentaoxit)

\(H_2+\dfrac{1}{2}O_2\underrightarrow{t^0}H_2O\) ( Nước hay dihidro monooxit)

\(4Al+3O_2\underrightarrow{t^0}2Al_2O_3\) ( Nhôm oxit) 

Bình luận (0)
🍀🧡_Trang_🧡🍀
🍀🧡_Trang_🧡🍀 CTV 3 giờ trước (13:59)

C + O2 --to--> CO2 (Khí cacbonic)

4P + 5O2 --tO--> 2P2O5 (đi photpho pentaoxit)

H + O2 --to--> H2O (Nước)

4Al + 3O2 --to--> 2Al2O3 (Nhôm oxit)

Bình luận (0)
🍀🧡_Trang_🧡🍀
🍀🧡_Trang_🧡🍀 CTV 3 giờ trước (13:46)

- Biện pháp dập tắt sự cháy :

 + Hạ nhiệt độ của chất cháy xuống dưới nhiệt độ cháy ; 

 + Cách li chất cháy với oxi

- Nếu thực hiện được các biện pháp đó sẽ dập tắt được sự cháy vì khi đó điều kiện để sự cháy diễn ra đã không còn và dĩ nhiên sự cháy không thể tiếp tục được nữa.

Bình luận (0)
Quang Nhân
Quang Nhân 3 giờ trước (13:53)

Oxit axit: thường là oxit của phi kim tương ứng với 1 axit 

CO2 , SO2 , P2O5 

Oxit bazơ : thường là oxit của kim loại và tương ứng với 1 bazơ.

Na2O , MgO , Fe2O3 

Bình luận (0)
Thu Hồng
Thu Hồng Giáo viên 58 phút trước

1. road/ short/ enough/ us/ have/ walk.

The road is short enough for us to have a walk.

2. I/ not see/ James/ since/ we/ leave/ school

I have not seen James since we left school.

3. Alexander Graham Bell/ bear/ Scotland/ March 3 rd 1847

Alexander Graham Bell was born in Scotland on March 3rd 1847.

4. My uncle/ often/ spend/ spare time/ do volunteer work/ local orphanage.

My uncle often spends spare time doing volunteer work at local orphanage.

5. you/ mind/ open/ window?

Would you mind open the window?

6. Language learners/ try/ different/ ways/ learn/ words/ so as/ find out/ best way/ themselves/.

Language learners try different ways to learn words so as to find out the best way for themselves.

7. I/ prefer/ live/ country/ live/ city

I prefer living in the country to living in the city.

8. We/ going/ plant/ flowers/parks/ water/ afternoon/ class/.

We are going to plant flowers in the parks and water them after the afternoon class.

 

Like để mình biết bạn thích câu trả lời từ mình nha!

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN