Hỏi bài Online

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Như mọi người đã biết vì một số lí do hoc24.vn lỗi nên câu hỏi thống kê của mình đã lưu lạc. Mình lập câu hỏi mới.

Mình sẽ cập nhật 2 lần/1 ngày.

DANH SÁCH NHỮNG ĐỀ HỢP LỆ.

Một số lưu ý:

- Mình sẽ duyệt theo thời gian.

- Tuy nhiên nếu không đúng cú pháp, mình sẽ xét cho người gửi sau.

- Nếu người gửi đầu thiếu ảnh 1 mặt đề thì mình sẽ chờ người đó gửi lại,nếu người đó gửi lại trước khi có người gửi đầy đủ, người ấy vẫn được tính đề hợp lệ.

- Trường hợp đề gửi không nhìn rõ, rất mờ, mình sẽ không tính nhé!

STT Tên đề Thời gian gửi Người gửi Ghi chú
1 Toán (Chuyên) - Chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận 8h48, 7/7/2020 @TRẦN MINH HOÀNG
2 Ngữ Văn (Chuyên) - Chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận 9h27, 7/7/2020 @Nguyễn Nhật Minh
3 Toán (thường) - Chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận 13h11, 7/7/2020 Thiên Ân
4 Ngữ Văn (thường) - Chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận 13h16, 7/7/2020 Thiên Ân
5 Toán (Chuyên Tin) - Chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận 17h11, 7/7/2020 @Nguyễn Trúc Giang
6 Hóa (Chuyên) - Chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận 17h14, 7/7/2020 @Nguyễn Trúc Giang
7 Địa (Chuyên) - Chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận 17h16, 7/7/2020 @Nguyễn Trúc Giang
8 Vật Lí (Chuyên) - Chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận 22h29, 7/7/2020 @White Hold
9 Ngữ Văn (chung) - Sở GD & ĐT Bình Dương 11h21, 8/7/2020 Thiên Ân
10 Tiếng Anh (Chung) - Sở GD & ĐT Bình Dương 16h11, 8/7/2020 @Nguyễn Nhật Minh
11 Ngữ Văn (thường) - Chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định 22h03, 8/7/2020 @White Hold Thiên Ân gửi trước nhưng nội dung đề chụp không rõ. Nên chọn của bạn White Hold.
12 Toán (Chung) - Sở GD & ĐT Bình Dương 10h34, 9/7/2020 Thiên Ân
13 Toán (thường) - Chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định (Đề 1) 11h58, 9/7/2020 Thiên Ân
14 Toán (thường) - Chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định (Đề 2) 11h59, 9/7/2020 Thiên Ân

0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.