Hỏi bài Online - Câu hỏi hay

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

@Thảo Phương Đề thi hóa trường t đây nè :))

Câu 1 : Trình bày tính chất hóa học của hidro. Viết phương trình hóa học minh họa cho tính chất ấy ?

Câu 2 : Hoàn thành các phương trình hóa học sau . Cho biết mỗi phản ứng thuộc loại phản ứng hóa học nào ?

(1) KClO3 ----> O2 + .......

(2) KMnO4 ----> O2 + .......... + .............

(3) H2 + ........ ----> H2O

(4) ....... + O2 ----> CaO

(5) ....... + CO2 ---> CaCO3 + ......

(6) Na2O + ...... ---> NaOH

(7) P2O5 + ...... ---> H3PO4

Câu 3 : Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các dung dịch : natri hidroxit, kali clorua, canxi hidroxit, axit sunfuric

Câu 4 : Hãy gọi tên và phân loại các chất có CTHH sau : H2S ; HNO3 ; Fe2(SO4)3 ; SO3 ; NaHCO3 ; KOH ; NaH2PO4 ; NaCl ; FeO

Câu 5 : Cho 2,7g nhôm tác dụng vừa hết với 200ml dung dịch H2SO4

a) Tính thể tích khí H2 (đktc) và khối lượng muối thu được

b) Tính nồng độ mol của dung dịch H2SO4 đã dùng

Câu 6 : Hòa tan hoàn toàn 2,3g 1 kim loại chưa biết vào nước dư. Sau khi phản ứng kết thúc người ta thu được 1,12 lít khí hidro (đktc). Xác định tên kim loại.

- Tin nổi ko, làm trong 45' đấy ^^

Được cập nhật Hôm qua lúc 21:47 5 câu trả lời

@Thảo Phương Sử đây @@ t đã phải gõ vs tốc độ cao đới + lên gg ấn tìm kiếm = giọng nói nói rồi copy and paste lại

I. Trắc nghiệm

Câu 1 : Thực dân pháp hoàn thành quá trình xâm lược Việt Nam :

A. từ 1858 - 1873

B. từ 1858 - 1874

C. từ 1858 - 1883

D. từ 1858 - 1884

Câu 2 : Người được nhân dân tôn là Bình Tây Đại Nguyên Soái là :

A. Nguyễn Hữu Huân

B. Nguyễn Trung Trực

C. Trương Định

D. Trương Quyền

Câu 3 : Lãnh đạo phong trào Đông Du (1905 - 1907) là

A. Phan Bội Châu

B. Phan Châu Trinh

C. Lương Văn Can

D. Nguyễn Quyền

Câu 4 : Nguyễn Tất Thành rời Việt Nam ra nước ngoài tìm đường cứu nước vào năm :

A. 1890

B. 1911

C. 1917

D. 1918

Câu 5 : Lãnh đạo khởi nghĩa Hương Khê là :

A. Đinh Công Tráng

B. Phan Đình Phùng

C. Nguyễn Thiện Thuật

D. Đề Thám

Câu 6 : Người nhân danh vua Hàm Nghi ra "Chiếu Cần Vương" là :

A. Phạm Bành

B. Phan Đình Phùng

C. Nguyễn Thiện Thuật

D. Tôn Thất Thuyết

Câu 7 : Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp bắt đầu từ năm :

A. 1884

B. 1894

C. 1896

D. 1897

Câu 8 : Chính sách chính trị thâm độc nhất của Pháp là :

A. chia để trị

B. ngu dân

C. phân hóa xã hội Việt Nam sâu sắc

D. nô dịch về văn hóa

II. Tự luận

Câu 1 : Vì sao các đề nghị cải cách ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX không thực hiện được ? Liên hệ Việt Nam trong công cuộc cải cách hiện nay ?

Câu 2 : Dưới chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp (1897-1914) xã hội Việt Nam có những chuyển biến như thế nào ?

Câu 3 : Em hãy nêu những nét chính về tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỷ XIX

Câu 4 : Thăng Long - Hà Nội dưới thời Nguyễn có những thay đổi gì ?

Câu 5 : Vì sao Nguyễn Tất Thành lại ra đi tìm đường cứu nước ? Hướng đi của Người có gì mới so với những nhà yêu nước chống Pháp trước đó ?

6 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.