Hỏi bài Online - Câu hỏi hay

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Được sự đồng ý của thầy @phynit, mình xin tổ chức cuộc thi Toán dành cho các khối lớp 7,8,9 nhằm tạo ra sân chơi bổ ích và củng cố kiến thức.

Cuộc thi được diễn ra trong 3 vòng:

- Vòng 1: Dạng cơ bản

(Chú ý: 10 bạn có điểm cao nhất ở vòng 1 sẽ được cộng 0,75 điểm vòng 2, 10 bạn tiếp theo sẽ cộng 0,5 điểm cho vòng 2, 10 bạn cuối sẽ cộng 0,25 điểm cho vòng 2)

Đặc biệt: Đạt điểm tối đa cộng 1 điểm cho vòng 2

- Vòng 2: Độ khó tăng dần

(Chú ý: 5 bạn có điểm cao nhất ở vòng 1 sẽ được cộng 0,75 điểm vòng 3, 5 bạn tiếp theo sẽ cộng 0,5 điểm cho vòng 3, 5 bạn cuối sẽ cộng 0,25 điểm cho vòng 3)

Đặc biệt: Đạt điểm tối đa cộng 1 điểm cho vòng 3

- Vòng 3: Càng khó hơn

Mỗi vòng thi số điểm tối đa là 20 điểm

Thời gian: Sẽ công bố sau

Lưu ý:

- Bài làm phải tự làm 100%

- Không sao chép từ web khác

- Nếu phát hiện bài giống nhau sẽ không được tham gia

- Cấm cấu kết với nhau để làm bài

- Khuyến khích các bạn biết gian lận là xấu, tố giác hình vi sai

Giải thưởng: Giống như bao cuộc thi khác:

- Giải nhất: Thẻ cào 100k + 20GP

- Giải nhì: Thẻ cào 50k + 15GP

- Giải ba: Thẻ cào 20k + 10 GP

Mong cuộc thi sẽ được các bạn quan tâm, tích cực tham gia, chúc các bạn làm bài tốt!

Nguyễn Thành Trương

Được cập nhật 7 giờ trước (20:01) 61 câu trả lời

THÔNG BÁO TRAO GIẢI CUỘC THI TIẾNG ANH

* Key vòng 2 :

I. Fill in each blank with one suitable word to complete the following passage

HAND IN HAND

The most embarrassing experience I’ve ever had (1) HAPPENED two years ago. My wife and I had driven (2) INTO town to do some shopping. The streets were busy and we were holding (3) HANDS. Suddenly, my wife (4) SAW a dress that she liked in a shop window and stopped. I started (5) LOOKING at some radios in the next window. After a minute or (6)TWO I reached for my (7)WIFE'S hand. There was a loud scream and a woman (8) SLAPPED my face. I hadn’t taken my wife’s hand. I had taken the (9) HAND of a complete (10) STRANGER

II. Give the correct form of the word in brackets to complete each of the following question

11. Tom is believed to be paid a mind-boggling (boggle) amount of money for that film

12. Jane’s brother advised her to stop shilly-shallying (shally) and make a decision whether to go abroad or not

13. She was quite satisfied that there were enough fair-minded (mind) men in the crowd to protect her

14. The doctor gave them a dressing-down (dress) for making a lot of
noise in the hospital

III. Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences

15. ................................... is popular with tourists of young age because they travel with minimum luggage and on a limited budget

A. backpack B. backpacking C. backpacker D. go backpacking

16. She shouted herself ........................ cheering on the team

A. deaf B. dumb C. hoarse D. quiet

17. I'm afraid a trip to New Zealand is ................................ this year

A. out of sight B. out of control C. out of date D. out of the question

18. Yesterday we went to the north to visit ........................ Iguazu Falls

A. a B. an C. the D. ∅

19. They're going to spend their holiday ................................ rural France

A. relaxing B. exploring C. reserving D. searching

20. If milk smells bad, you can be certain it has .......................... off

A. come B. got C. decayed D. gone

21. China is ............................ far the most populated country in the world

A. as B. so C. by D. to

IV. Use the words given to make full sentences

22. You can walk to the stadium easily from the cinema (within)

-> The stadium is within (easy) walking distance of the cinema

23. Eventually Jane admitted that she had made a mistake (owned)

-> It was Jane who owned up to having made a mistake

24. It’s possible to buy tickets in advance (possibility)

-> It’s within / not beyond the realms of possibility to buy tickets in advance

25. His new job is much more satisfying than any job he has ever had (far)

-> His new job is far and away the most satisfying one he has ever had

26. I didn’t say that your problem wasn’t serious (light)

-> I didn't make light of your problem

V. Identify the word or phrase that must be changed in order to make the sentence correct

27. I can't understand how something weighs -> weighing three hundred tons can fly

28. I'm busy preparing for my final exam so I regret telling -> to tell you that I can't go to your party tonight

29. Her grandmother constantly pressures her to settle in -> down but Alice is not yet ready to tie the knot

30. The lost crew members stayed lively -> alive by eating raw fish and drinking rainwater

* Phần quan trọng nhất :v

Xin chúc mừng các bạn đạt giải :

1, Giải nhất : Tú Quyên (29/30)

2, Giải nhì : An Trần (29/30)

3, Giải ba :

- Queen Material (25/30)

- Đời về cơ bản là buồn... cười!!! (23/30)

@phynit Cảm ơn thầy đã đồng ý cho em tổ chức cuộc thi này ạ :33

P/s : Lần đầu tiên tổ chức cuộc thi, có thể có một chút sai sót mong các mem bỏ qua =)) Cảm ơn mọi người đã ủng hộ :">

15 câu trả lời

Sau một thời gian tuyển cộng tác viên, hôm nay thầy chính thức công bố danh sách Cộng tác viên nhiệm kỳ 8 (Học kỳ 1 năm học 2018 - 2019)

Danh sách: https://hoc24.vn/vip?select=ctv

Công việc của các bạn Cộng tác viên cụ thể như sau:

+ Thường xuyên Online trên Cộng đồng hỏi đáp hoc24.

+ Hỗ trợ các thầy cô trên hoc24 trả lời câu hỏi của các bạn.

+ Kiểm tra và tick đúng cho những câu trả lời đúng

+ Xoá những câu hỏi, câu trả lời linh tinh, không liên quan đến bài học.

Những lưu ý với các Cộng tác viên:

+ Không cấu kết với nhau, thiếu khách quan khi tick đúng cho các câu trả lời nhằm kiếm điểm GP.

+ Bảo vệ tài khoản của mình, không đưa mật khẩu tài khoản cho bất kì ai.

+ Không có các hành vi gian lận để kiếm điểm GP

Các bạn Cộng tác viên được chọn ở danh sách trên sẽ có 1 tuần thử thách, kể từ hôm nay 12/10/2018.

Được cập nhật Hôm kia lúc 20:43 46 câu trả lời

key đây mọi người

bài 1

hình click

ta có tam giác KCH vuông H nên \(\widehat{C}+\widehat{K}=90^o\)

\(\widehat{K_1}=90^o-\widehat{K_2}\Rightarrow\widehat{C}+90^o-\widehat{K_2}=90^o\Rightarrow\widehat{C}=\widehat{K_2}\left(1\right)\)

theo định luật phản xạ ánh sáng \(\widehat{K_2}=\widehat{K_3}\left(2\right)\)\(\widehat{I_3}=\widehat{I_2}\Rightarrow\widehat{SIK}=2\widehat{I_2}\)

\(SI\perp AC,KN_2\perp AC\Rightarrow SI//KN_2\Rightarrow\widehat{SIK}=\widehat{K_3}\) ( 2 góc so le trong)

\(\Rightarrow\widehat{K_3}=2\widehat{I_2}\left(3\right)\)

Tam giác ALI vuông L , có \(\widehat{A}+\widehat{I_1}=90^o\)

\(\widehat{I_1}=90^o-\widehat{I_2}\Rightarrow\widehat{A}+90^o-\widehat{I_2}=90^o\Rightarrow\widehat{A}=\widehat{I_2}\left(4\right)\)

từ (1) (2) (3) (4)\(\Rightarrow\widehat{C}=2\widehat{A}\)

do tam giác ABC cân A nên \(\widehat{C}=\dfrac{180^o-\widehat{A}}{2}\Leftrightarrow2\widehat{A}=\dfrac{180^o-\widehat{A}}{2}\Rightarrow4\widehat{A}=180^o-\widehat{A}\Rightarrow5\widehat{A}=180^o\Rightarrow\widehat{A}=36^o\Rightarrow\widehat{B}=\widehat{C}=\dfrac{180^o-36^o}{2}=72^o\)

bài 2

a,

click1

click2

click3

b,click1

click2

bài 3

gọi l0 là chiều dài ban đầu lò xo l1,l2,l3 tương ứng F1=8N,F2=12N, F3 phải tìm k là hệ số tỉ lệ ta có

\(F_1=k\left(l_0-l_1\right)\Leftrightarrow8=k\left(l_0-14\right)\left(1\right)\)

\(F_2=k\left(l_2-l_0\right)\Leftrightarrow12=k\left(16-l_0\right)\left(2\right)\) \(F_3=k\left(l_3-l_0\right)\Leftrightarrow F_3=k\left(17-l_0\right)\left(3\right)\) chia (1) cho (2) \(\dfrac{8}{12}=\dfrac{l_0-14}{16-l_0}=\dfrac{2}{3}\Rightarrow3l_0-42=32-2l_0\Rightarrow l_0=\dfrac{74}{5}\) thay vào (1), ta có\(8=k\left(\dfrac{74}{5}-14\right)\Leftrightarrow8=k.\dfrac{4}{5}\Rightarrow k=10\) thay k=10 vào (3) \(F_3=10\left(17-\dfrac{74}{5}\right)=10\left(\dfrac{85-74}{5}\right)=22\left(N\right)\) bài 4 mạch điện ở link dưới click
bài 5 lực kéo động cơ thứ nhất \(F_1=\dfrac{p_1}{v_1}\) lực kéo động cơ thứ hai \(F_2=\dfrac{p_2}{v_2}\) khi nối hai ô tô thì p=p1+p2(1) hay \(p=F.v=\left(F_1+F_2\right)v=\left(\dfrac{p_1}{v_1}+\dfrac{p_2}{v_2}\right)v\left(2\right)\) từ (1) và (2) \(p_1+p_2=\left(\dfrac{p_1}{v_1}+\dfrac{p_2}{v_2}\right)v\Rightarrow v=\dfrac{\left(p_1+p_2\right)v_1v_2}{p_1v_2+p_2v_1}\approx42,2\left(km/h\right)\) 10 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.