Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thái Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 4
Số lượng câu trả lời 6889
Điểm GP 241
Điểm SP 12576

Người theo dõi (267)

Đang theo dõi (0)