Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thái Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 4
Số lượng câu trả lời 7888
Điểm GP 1228
Điểm SP 14029

Người theo dõi (290)

Athu
Phước Nguyễn
Bốpp

Đang theo dõi (2)

Lê Nhật Ninh
Đức Minh