Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thái Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 4
Số lượng câu trả lời 8494
Điểm GP 1760
Điểm SP 15068

Người theo dõi (312)

Ngô Trung Kiên
Nguyễn Minh Anh
tuấn anh
Fliye YT

Đang theo dõi (2)

SukhoiSu-35
Tuyet