Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thanh Hóa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 88
Số lượng câu trả lời 5970
Điểm GP 1783
Điểm SP 4448

Người theo dõi (409)

H_333
Duy Đạt
Như Quỳnh

Đang theo dõi (12)