Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thanh Hóa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 95
Số lượng câu trả lời 5426
Điểm GP 1624
Điểm SP 3500

Người theo dõi (361)

linh phạm
Gj Nguyen
Linh Hùng
Nguyễn Bá Đô

Đang theo dõi (9)

Lãnh Hàn
Lê Trang
Thu Thao
Yeutoanhoc