Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thanh Hóa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 89
Số lượng câu trả lời 6010
Điểm GP 1819
Điểm SP 4502

Người theo dõi (411)

lê ngọc khánh
Huy Jenify
Trần Vũ Di
Dzịt
H_333

Đang theo dõi (12)