Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 132
Số lượng câu trả lời 12804
Điểm GP 3571
Điểm SP 19788

Người theo dõi (685)

NgUuyễn Gia Hân
An Bao
Hoàng Tiến

Đang theo dõi (10)


Câu trả lời:

Ng KimAnhh ko nha e :)