Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 96
Số lượng câu trả lời 9580
Điểm GP 1839
Điểm SP 13231

Người theo dõi (457)

Đang theo dõi (2)

Đỗ Thanh Hải
Dzịt