Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 20
Số lượng câu trả lời 6765
Điểm GP 1254
Điểm SP 8192

Người theo dõi (335)

Châu Sa
hanguyenhoangson
Như Nguyệt
help me

Đang theo dõi (7)

Akai Haruma
Dzịt
Khách vãng lai