Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 20
Số lượng câu trả lời 6890
Điểm GP 1327
Điểm SP 8560

Người theo dõi (353)

=)))))
Vy Hà
lan 2k13
Yelow Ava
cần gấp

Đang theo dõi (9)

POP POP
Akai Haruma
Dzịt