Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đà Nẵng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 10
Số lượng câu trả lời 1529
Điểm GP 881
Điểm SP 1861

Người theo dõi (105)

Nguyễn Hana
nguyễn khánh ly
Hoàng Bùi Huy
9323

Đang theo dõi (0)