Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Tĩnh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 88
Số lượng câu trả lời 2256
Điểm GP 235
Điểm SP 1693

Người theo dõi (229)

Đang theo dõi (14)

Edogawa Conan
Cù Văn Thái
Kieu Diem
diuhuyn ngok ngkec