Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thanh Hóa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 3
Số lượng câu trả lời 5368
Điểm GP 1711
Điểm SP 5036

Người theo dõi (352)

Đang theo dõi (1)

💋Amanda💋