Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thanh Hóa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 3
Số lượng câu trả lời 5380
Điểm GP 1782
Điểm SP 5036

Người theo dõi (358)

Đặng Hà Vy
Dương Nguyễn
nghientruyentranh
nghientruyentranh

Đang theo dõi (1)

💋Amanda💋