Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thanh Hóa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 9
Số lượng câu trả lời 1981
Điểm GP 584
Điểm SP 1929

Người theo dõi (255)

Đang theo dõi (1)

Lê Thu Dương

Dòng thời gian