Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bắc Giang , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 68
Số lượng câu trả lời 35
Điểm GP 1
Điểm SP 3

Người theo dõi (1)

Quỳnh Anh

Đang theo dõi (18)

diuhuyn
Inosuke Hashibira
Quỳnh Anh
Hà Linh

Dòng thời gian