Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hưng Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 120
Số lượng câu trả lời 129
Điểm GP 3
Điểm SP 152

Người theo dõi (70)

Dorris Linh
Lê Đỗ Anh Khoa
kethattinhtrongmua
Linh Chi

Đang theo dõi (386)

Ngô Nhã Kỳ
nguyen thi vang
Minh Nguyệt
Dorris Linh

Dòng thời gian