Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hưng Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 399
Số lượng câu trả lời 185
Điểm GP 3
Điểm SP 162

Người theo dõi (78)

Kurosaki
KuDo^//TeamLBC\\^
Hồng Trần
Quang Le

Đang theo dõi (387)

Nguyễn Hà Giang
QEZ
QEZ
Ngô Nhã Kỳ
nguyen thi vang