Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 123
Số lượng câu trả lời 16014
Điểm GP 2534
Điểm SP 23372

Người theo dõi (603)

Vô danh
Lưu Võ Tâm Như
Karik-Linh
Gà PRO
Miku Hatsune

Đang theo dõi (3)


Chủ đề:

Ôn thi vào 10

Câu hỏi:

undefined