Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lâm Đồng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 214
Số lượng câu trả lời 21645
Điểm GP 6792
Điểm SP 26819

Người theo dõi (5034)

Quốc Tuấn
Linh Đan
chi hồ
Duy Đạt

Đang theo dõi (116)


Câu trả lời:

Dương Thị Huyền Trân Vì kim loại nhóm IA => Hóa trị I em nhé!

Chúc em học tốt!