Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lâm Đồng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 216
Số lượng câu trả lời 21703
Điểm GP 6781
Điểm SP 26154

Người theo dõi (4901)

lê ngọc diệp
Uchiha Sasuke
Bao Ngoc Nguyen
Uzumaki Naruto

Đang theo dõi (113)