Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lâm Đồng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 162
Số lượng câu trả lời 15469
Điểm GP 4422
Điểm SP 19554

Người theo dõi (4525)

trầnthuhoai
FAN ONE PIECE
nguyễn văn nam
lê phạm hương

Đang theo dõi (79)

Dòng thời gian