Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lâm Đồng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 214
Số lượng câu trả lời 21645
Điểm GP 6790
Điểm SP 26767

Người theo dõi (5021)

Miracle Nikki
Hoàng Lê Minh
Bách Nguyễn
Ha Hoang
Bùi Nam Khánh

Đang theo dõi (116)


Câu trả lời:

Dương Thị Huyền Trân Vì kim loại nhóm IA => Hóa trị I em nhé!

Chúc em học tốt!