Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lâm Đồng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 214
Số lượng câu trả lời 21645
Điểm GP 6792
Điểm SP 26893

Người theo dõi (5042)

#Blue Sky
9323

Đang theo dõi (116)


Câu trả lời:

Dương Thị Huyền Trân Vì kim loại nhóm IA => Hóa trị I em nhé!

Chúc em học tốt!