Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 89
Số lượng câu trả lời 931
Điểm GP 338
Điểm SP 728

Người theo dõi (60)

Mon_1406
Cao ngocduy Cao
Nguyễn Minh Sơn
Sun Trần

Đang theo dõi (2)

Mon_1406
trương khoa