Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 30
Số lượng câu trả lời 716
Điểm GP 3
Điểm SP 114

Người theo dõi (14)

Tuyen ngoc
đạt villa =))
sonydu

Đang theo dõi (74)

sonydu
đạt villa =))
Haru Haru