Hỏi bài Online

Loading...
Câu 1:


Một lò xo có chiều dài tự nhiên là 20cm. Trong giới hạn đàn hồi, nếu treo vật có khối lượng là 0,5kg thì lò xo dãn ra thêm một đoạn 3,5cm. Nếu treo vật có khối lượng 0,9kg thì lò xo có chiều dài là:

 • 21,94cm

 • 26,3cm

 • 20,13cm

 • 6,3cm

Câu 2:


Một lò xo có chiều dài tự nhiên 10cm. Trong giới hạn đàn hồi, lần lượt treo vào lò xo các vật có khối lượng , thì lò xo bị dãn ra có chiều dài lần lượt là 13cm, 16cm. Khối lượng của hai vật có mối quan hệ là:

Câu 3:


Quả bóng chứa khí nhẹ bay lên được là nhờ:

 • Trọng lực của quả bóng.

 • Lực đẩy lên cao của không khí.

 • Lực căng của khí trong quả bóng.

 • Lực hút xuống của Trái Đất.

Câu 4:


Lấy hai tờ giấy, một để phẳng, một vo tròn lại. Thả chúng từ cùng một độ cao, quan sát chuyển động của chúng. Kết luận nào sau đây là đúng ?

 • Tờ giấy bị vo tròn nặng hơn nên rơi nhanh hơn.

 • Diện tích bề mặt của vật càng lớn, trọng lượng của vật càng giảm nên vật rơi càng chậm.

 • Tờ giấy để phẳng không rơi theo phương thẳng đứng vì thế lực hút của Trái Đất không nhất thiết phải có phương thẳng đứng.

 • Tờ giấy để phẳng chịu lực cản của không khí lớn hơn nên rơi chậm hơn.

Câu 5:


Để kéo một xô nước có khối lượng 15kg từ dưới giếng lên theo phương thẳng đứng, độ lớn của lực kéo F phải nằm trong giới hạn nào sau đây?

 • F ≥ 150N

 • F = 15N

 • 15N < F < 150N

 • F < 150N

Câu 6:


Lần lượt treo quả nặng có khối lượng vào một lò xo có chiều dài tự nhiên là thì lò xo bị dãn ra có chiều dài mới là , và độ biến dạng của mỗi lần treo là .Quan hệ nào của các đại lượng dưới đây là đúng?

Câu 7:


Nhân viên cung cấp nước nói: “Đồng hồ nước của gia đình em tháng này đo được lượng nước tiêu thụ là 25 khối”. Vậy 25 khối nước có thể tích là:

 • 2500 lít

 • 250 lít

 • 25000 lít

 • 25 lít

Câu 8:


Một bạn học sinh đã dùng một lực kế giới hạn đo là 5N, độ chia nhỏ nhất là 0,1N để đi chợ mua thịt. Bạn đã dùng lực kế đo được túi thịt có trọng lượng là 3,5N. Bỏ qua khối lượng của túi bóng thì khối lượng thịt trong túi là:

 • 350 cân

 • 3,5 lạng

 • 35 cân

 • 3,5 cân

Câu 9:


Trọng lượng của một vật trên Mặt Trăng bằng lần trọng lượng của vật đó trên Trái Đất. Vậy một người đứng ở Trái Đất có khối lượng 80kg, thì lên Mặt Trăng khối có khối lượng là:

 • 13,3kg

 • Lớn hơn 13,3kg

 • Lớn hơn 80kg

 • 80kg

Câu 10:


Trên một lực kế có ghi 5N. Từ vạch số 0 đến vạch số 1 chia làm 10 phần. Vậy giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của lực kế là:

 • 5N; 0,5N

 • 5N; 10N

 • 5N; 0,1N

 • 5N; 2N

0 câu trả lời

ĐỀ BÀI

A. TRẮC NGHIỆM (5 điểm) Chọn đáp án đúng cho mỗi câu sau:

Câu 1. Phân số được viết dưới dạng số thập phân là:

A. 14,25 B. 25,14 C. 0,140 D. 0,56

Câu 2. Số phút có trong giờ là:

A. 29 phút B. 69 phút C. 87 phút D. 89 phút

Câu 3. Để viết các số tự nhiên từ 10 đến 100, người ta cần viết tất cả bao nhiêu chữ số

A. 110 B. 180 C. 182 D. 183

Câu 4. Cho hình vẽ bên, biết diện tích hình hình vuông nhỏ là 32cm2. Chu vi đường tròn là:

A. 12,56cm2

B. 25,12cm2

C. 50,24cm2

D. 100,48cm2

Câu 5. Cho hình vuông ABCD có cạnh dài 16m, gọi là hình vuông thứ nhất. Nối các điểm chính giữa các cạnh của hình vuông thứ nhất ta được hình vuông thứ hai. Nối các điểm chính giữa các cạnh của hình vuông thứ hai ta được hình vuông thứ ba … và cứ tiếp tục như vậy cho đến khi được hình vuông có cạnh dài 4m. Số hình vuông là:

A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

B. TỰ LUẬN (15 điểm)

Câu 1. (4 điểm) a) Tính

b) Tìm x, biết:

Câu 2. (3 điểm) Cho ba số phân biệt: 12; 56 và

a) Ghép liên tiếp hai trong ba số trên để được những số có bốn chữ số, hãy viết các số đó ?

b) Tìm biết trung bình cộng của các số có bốn chữ số vừa tạo thành bằng 3434

Câu 3. (3điểm): Số học sinh ở trường A bằng số học sinh ở trường B và số học sinh ở trường B nhiều hơn số học sinh ở trường A là 836 học sinh.

a) Tính số học sinh ở mỗi trường

b) Ở trường B có số học sinh Nam gấp 5 lần số học sinh nữ. Hỏi ở trường B có bao nhiêu học sinh nam và bao nhiêu học sinh nữ ?

Câu 4. (5 điểm ) Cho hình chữ nhật ABCD có diện tích 48cm2. Trên cạnh CD lấy điểm E sao cho . Trên cạnh BC lấy điểm M sao cho .

a) Tính diện tích tam giác AMB

b) Tính tỉ số diện tích của hai tam giác ABM và CEM

c) Tính diện tích tam giác AEM

0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.