Văn bản ngữ văn 9

Nội dung lý thuyết

Phong cách Hồ Chí Minh - Lê Anh Trà Đấu tranh cho một thế giới hòa bình- Ga-bri-en Gác-xi-a Mác-két) Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em Chuyện người con gái Nam Xương- Nguyễn Dữ Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh- Phạm Đình Hổ Hoàng Lê nhất thống chí- Ngô gia văn phái Truyện Kiều- Nguyễn Du Chị em Thúy Kiều- Nguyễn Du Cảnh ngày xuân- Nguyễn Du Kiều ở lầu Ngưng Bích- Nguyễn Du Mã Giám Sinh mua Kiều- Nguyễn Du Thúy Kiều báo ân báo oán- Nguyễn Du Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga- Nguyễn Đình Chiểu Lục Vân Tiên gặp nạn Đồng chí- Chính Hữu Bài thơ về tiểu đội xe không kính- Phạm Tiến Duật Đoàn thuyền đánh cá- Huy Cận Bếp lửa- Bằng Việt Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ - Nguyễn Khoa Điềm Ánh trăng - Nguyễn Duy Làng - Kim Lân Lặng lẽ Sa Pa -Nguyễn Thành Long Chiếc lược ngà - Nguyễn Quang Sáng Cố hương - Lỗ Tấn Những đứa trẻ - M.Go-rơ-ki Tiếng nói của văn nghệ - Nguyễn Đình Thi Bàn về đọc sách- Chu Quang Tiềm Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới- Vũ Khoan Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten. -- H.Ten Con cò- Chế Lan viên Mùa xuân nho nhỏ- Thanh Hải Viếng lăng Bác- Viễn Phương Sang thu- Hữu Thỉnh Nói với con- Y Phương Mây và sóng- Ta-go Bến quê- Nguyễn Minh Châu Những ngôi sao xa xôi- Lê Minh Khuê Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang- Đi-phô Bố của Xi-mông -- Mô-pa-xăng Con chó bấc- G.Lân đơn Tôi và chúng ta- Lưu Quang Vũ