Soạn văn lớp 8

Nội dung lý thuyết

Hướng dẫn soạn bài Tôi đi học - Thanh Tịnh Hướng dẫn soạn bài Trong lòng mẹ - trích Hướng dẫn soạn bài Tức nước vỡ bờ - trích Hướng dẫn soạn bài Lão Hạc - Nam Cao Hướng dẫn soạn bài Cô bé bán diêm - An-đéc-xen Hướng dẫn soạn bài Đánh nhau với cối xay gió - trích tiểu thuyết Đôn Ki-hô-tê của Xéc-van-tét Hướng dẫn soạn bài Chiếc lá cuối cùng - O Hen-ri Hướng dẫn soạn bài Hai cây phong - trích Hướng dẫn soạn bài Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000 Hướng dẫn soạn bài Ôn dịch, thuốc lá - Nguyễn Khắc Viện Hướng dẫn soạn bài Bài toán dân số - Thái An Hướng dẫn soạn bài Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác - Phan Bội Châu Hướng dẫn soạn bài Đập đá ở Côn Lôn - Phan Bội Châu Hướng dẫn soạn bài Muốn làm thằng Cuội - Tản Đà Hướng dẫn soạn bài Hai chữ nước nhà - Trần Tuấn Khải Hướng dẫn soạn bài Nhớ rừng - Thế Lữ Hướng dẫn soạn bài Ông đồ - Vũ Đình Liên Hướng dẫn soạn bài Quê hương - Tế Hanh Hướng dẫn soạn bài Khi con tu hú - Tố Hữu Hướng dẫn soạn bài Tức cảnh Pác Pó - Hồ Chí Minh Hướng dẫn soạn bài Ngắm trăng - Hồ Chí Minh Hướng dẫn soạn bài Đi đường - Hồ Chí Minh Hướng dẫn soạn bài Chiếu rời đô - Lí Công Uẩn Hướng dẫn soạn bài Hịch tướng sĩ - Trần Quốc Tuấn Hướng dẫn soạn bài Nước Đại Việt ta - trích Hướng dẫn soạn bài Bàn về phép học - Luận học pháp - La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp Hướng dẫn soạn bài Thuế máu - trích Hướng dẫn soạn bài Đi bộ ngao du - trích Hướng dẫn soạn bài Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục - trích