Kĩ thuật điện

Nội dung lý thuyết

Bài 32: Vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống Bài 33: An toàn điện Bài 34: Thực hành Dụng cụ bảo vệ an toàn điện Bài 35: Thực hành - Cứu người bị tai nạn điện Bài 36: Vật liệu kĩ thuật điện Bài 37: Phân loại và số liệu kỹ thuật của đồ dùng điện Bài 38: Đồ dùng điện quang. Đèn sợi đốt Bài 39: Đèn huỳnh quang Bài 40: Thực hành Đèn bóng huỳnh quang Bài 41: Đồ dùng điện - nhiệt. Bàn là điện Bài 42: Bếp điện nồi cơm điện Bài 43: Thực hành - Bàn là điện, bếp điện, nồi cơm điện Bài 44: Đồ dùng điện loại điện - cơ Bài 45: Thực hành - Quạt điện Bài 47: Thực hành máy biến áp Bài 46: Máy biến áp một pha Bài 48: Sử dụng hợp lí điện năng Bài 49: Thực hành Tính toán điện năng tiêu thụ trong gia đình Bài 50: Đặc điểm và cấu tạo của mạng điện trong nhà Bài 51: Thiết bị đóng-cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà Bài 52: Thực hành - Thiết bị đóng cắt và lấy điện Bài 53: Thiết bị bảo vệ của mạng điện trong nhà. Bài 54: Thực hành - Cầu chì Bài 55: Sơ đồ điện Bài 56: Thực hành - Vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện Bài 57: Thực hành - Vẽ sơ đồ lắp mạch điện Bài 58: Thiết kế mạch điện Bài 59: Thực hành - Thiết kế mạch điện Ôn tập chương Kĩ thuật điện