Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 4274
Điểm GP 1121
Điểm SP 4667

Người theo dõi (132)

Tr Giang
Tatsuki Saikawa
Linda.Mii

Đang theo dõi (9)

Minh Lệ
Gia Linh
Khách vãng lai