Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Sơn La , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 3957
Điểm GP 887
Điểm SP 4159

Người theo dõi (110)

Minh Nguyệt
quang huy
MinYewCou

Đang theo dõi (3)

MinYewCou
Komuro Tairoku