Tran Thi Thu Huyen
Sahara
10 tháng 7 lúc 19:36

Câu 19:
a/Diện tích hình vuông:
\(\left(2x\right)^2=4x^2\)
Diện tích hình chữ nhật bên trong hình vuông:
\(3x\)
Diện tích phần được tô màu:
\(4x^2-3x\)
b/Thay x=6 vào đa thức, ta có:
\(4\cdot6^2-3\cdot6=126\)


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Khôi  Nguyên
Xem chi tiết
vu duc huy
Xem chi tiết
Đinh Thị Mỹ Hạnh
Xem chi tiết
Chu Ngọc Huyền
Xem chi tiết
Han Rosie
Xem chi tiết
Trần Hiếu Anh
Xem chi tiết
hoàng phạm
Xem chi tiết
Hoàng Quốc Chính
Xem chi tiết
Phương Thúy Ngô
Xem chi tiết
Thảo Nguyễn Phương
Xem chi tiết